onsdag den 27 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

onsdag den 27 maj

Publicerad 28 Aug 2018

Regeringen har inte tagit ansvar för statens finanser

Regeringen har höjt skatterna med 60 miljarder och ökat de offentliga utgifterna med 100 miljarder. Samtidigt har vårdköerna fördubblats, polistätheten minskat och jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda vidgats. Dessutom döms regeringens finanspolitik ut av en rad externa bedömare. Medborgaren har granskat regeringens ekonomiska politik.

Under sina fyra år vid makten har regeringen höjt skatten och ökat de offentliga utgifterna – samtidigt som välfärdens kärna blivit sämre och tryggheten i samhället urholkats. Antalet poliser idag är färre än antalet poliser när regeringen tillträde, vårdköerna har fördubblats och jobbklyftan mellan inrikes födda och utrikes födda har vidgats. Många människor undrar om samhällskontraktet fungerar – givet att skattebetalarna inte fått valuta för dessa skattehöjningar.

Regeringens eldar på – trots att det är högkonjunktur

Regeringens första budget röstades ner och de regerade initialt på en alliansbudget. Under 2015 vändes underskottet i statsfinanserna, efter en utdragen lågkonjunktur och finanskris, till överskott. Det skedde när regeringen regerade på alliansens budget.

Den nuvarande regeringen har slösat bort högkonjunkturen och givet att regeringen inte skapat tillräckligt stora överskott så riskerar det att stå Sverige dyrt under nästa ekonomiska nedgång, inte minst då lågkonjunkturer brukar drabba Sverige särskilt hårt.

Flera externa bedömare har konstaterat att regeringen driver en allt för expansiv och riskfylld ekonomisk politik. Ekonomistyrningsverket och Finanspolitiska rådet konstaterar att regeringen varken når det nya eller gamla överskottsmålet.

Finanspolitiska rådet är också mycket tydliga med att regeringen, med tanke på konjunkturläget och överskottsmålet, borde bedriva en betydligt mer åtstramande politik.

En stor risk med att regeringen nu inte når överskottsmålet, enligt Ekonomistyrningsverket, är att skatteintäkterna skulle minska mycket vid en lågkonjunktur. Både Konjunkturinstitutet och Ekonomistyrningsverket konstaterar att det ekonomiska utrymmet för reformer är mycket begränsat om överskottsmålet ska nås.

Lägsta sparandet i högkonjunktur på 30 år

En av de viktigaste uppgifterna för en finansministern i en högkonjunktur är att rusta de offentliga finanserna för när konjunkturen vänder. Det har inte Magdalena Andersson gjort.

Staten riskerar att gå många miljarder i underskott under nästa lågkonjunktur. Det skulle slå hårt mot hushållen och välfärden. Ingen regering har sparat så lite i högkonjunktur sedan 70-talet, som Stefan Löfvens regering.

Text: Erik Blom

erik.blom@moderaterna.se