tisdag den 22 oktober

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

tisdag den 22 oktober

tisdag den 22 oktober

Publicerad 20 Jun 2019

Regeringen utökar invandringen – trots brinnande integrationskris

I veckan röstade riksdagen ja till en ökad anhöriginvandring. Det vill säga att nyanlända ska få utökade möjligheter att ta hit sina anhöriga, som oftast utan krav på att de ska kunna försörja sig själva. Detta kommer att innebära en större invandring till Sverige, något som Moderaternas migrationspolitiska talesperson, Maria Malmer Stenergard, är mycket kritisk mot. 

Sverige har haft ett mycket stort flyktingmottagande i många år. De senaste fem åren har 300 000 personer sökt asyl i Sverige. Sverige har sedan dess skärpt sin migrationslagstiftning, men Sverige är fortfarande ett av de EU-länder som tar emot flest flyktingar i förhållande till landets folkmängd. I år är prognosen att Sverige kommer ta emot 21 000 nya asylsökande.

– Vi måste en gång för alla ta ett helhetsgrepp om invandringen, och sluta lappa och laga. Sluta öppna upp för att i nästa stund skruva åt, säger Maria Malmer Stenergard.

Samtidigt har Sverige stora integrationsproblem. Det dröjer lång tid innan nyanlända får ett arbete och kan försörja sig själva – hälften av alla personer som får försörjningsstöd (det som tidigare kallades socialbidrag)- är utrikes födda. Det stora flyktingmottagandet de senaste åren har också drabbat välfärdssystemens ekonomi – inte minst med tanke på den stora bristen på lärare och socialsekreterare. Men allra tydligast syns integrationskrisen i gängkriminaliteten, som breder ut sig allt mer.

Trots dessa allvarliga integrationsproblem, så valde regeringen att under våren lägga fram ett lagförslag om en mer generös invandringspolitik, genom att lätta upp reglerna för anhöriginvandring. Fler nyanlända ska få ta hit sina anhöriga, och under vissa förutsättningar så kommer inga krav att ställas på att dessa personer behöver kunna försörja sig.

– Sverige har under lång tid haft ett högt mottagande, samtidigt som vi inte har tagit integrationsproblemen på tillräckligt stort allvar. Fyra av tio elever med utländsk bakgrund blir inte behöriga till gymnasiet i Sverige i dag. Det är nästan tre gånger så många som för alla nior sammantaget. Alldeles för många barn får inte se sin mamma och pappa gå till jobbet på morgonen. Varannan arbetslös är utrikes född.  Och en del barn får inte ens gå på någon skolavslutning, utan tvingas leva gömda. Det är av omsorg om alla de barnen som vi säger nej till att utöka invandringen. Nu är hög tid att ta ansvar för dem som har kommit hit för att stanna. En avgörande förutsättning för att vi ska lyckas med det, är att vi under lång tid framöver har en stram invandringspolitik, säger Maria Malmer Stenergard.

–  Sverige har under lång tid haft ett högt mottagande, samtidigt som vi inte har tagit integrationsproblemen på tillräckligt stort allvar. Fyra av tio elever med utländsk bakgrund blir inte behöriga till gymnasiet i Sverige i dag. Det är nästan tre gånger så många som för alla nior sammantaget. Alldeles för många barn får inte se sin mamma och pappa gå till jobbet på morgonen. Varannan arbetslös är utrikes född.  Och en del barn får inte ens gå på någon skolavslutning, utan tvingas leva gömda. Det är av omsorg om alla de barnen som vi säger nej till att utöka invandringen. Nu är hög tid att ta ansvar för dem som har kommit hit för att stanna. En avgörande förutsättning för att vi ska lyckas med det, är att vi under lång tid framöver har en stram invandringspolitik.