torsdag den 18 juli

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

torsdag den 18 juli

torsdag den 18 juli

Publicerad 11 Apr 2019

Riksdagen ställer sig bakom M:s förslag: fler fall av brott ska leda till utvisning

Fler fall än idag bör leda till utvisning på grund av brott. Det beslutar riksdagen i dag, efter att ett enigt Socialförsäkringsutskott ställt sig bakom flera moderata förslag. Medborgaren har träffat Maria Malmer Stenergard, ordförande i Socialförsäkringsutskottet och migrationspolitisk talesperson för Moderaterna.

– Det är starkt och bra att vi får ett enigt Socialförsäkringsutskott med oss i denna viktiga fråga. Nu vill det till att regeringen också skyndsamt levererar lagstiftningsförslag. Dagens lagstiftning för utvisning på grund av brott har i allt väsentligt sett likadan ut i 25 år. Mycket har hänt på dessa år och en utökning av regelverket, som svarar mot vad riksdagens partier vill, måste komma på plats så snart som möjligt, säger Maria.

Moderaterna vill för det första att ett brott med ett straffvärde på sex till tolv månaders fängelse ska kunna leda till utvisning även om återfallsrisk inte föreligger. Så är inte fallet i dag. En sådan förändring skulle bland annat innebära att brott med hat- eller hedersmotiv skulle leda till utvisning i fler fall.

– I och med utskottets beslut tas ett viktigt steg för att säkerställa att brott aldrig ska löna sig. Om man kommer hit, då ska man följa de lagar och regler som gäller här.

Men Maria Malmer WStenergard menar att fler åtgärder behövs. Moderaterna vill att mindre hänsyn än idag ska tas till den dömdes anknytning till Sverige när utvisningsfrågan prövas. I praktiken slipper många utländska medborgare utvisning på grund av deras anknytning till det svenska samhället. Till exempel utvisas enbart en av fem som är dömd för våldtäkt med utländskt medborgarskap och som är folkbokförd i Sverige.

Moderaterna vill också förändra regelverket för återreseförbud. Begår man ett allvarligt brott såsom grov våldtäkt eller grovt rån och saknar anknytning till Sverige är det rimligt med ett återreseförbud på livstid. Med dagens regelverk aktualiseras livstids återreseförbud normalt först vid ett straffvärde på åtta år eller längre.

– Begår man ett allvarligt brott har man förverkat sin rätt att komma tillbaka till Sverige. Vi moderater kommer fortsätta arbeta för att alla ska kunna känna sig trygga. Det är i grunden det som det här handlar om, avslutar Maria.