måndag den 27 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

måndag den 27 maj

Publicerad 02 Mar 2019

Rosencrantz: Vi står upp för äganderätten i skogen.

I en intervju i Dagens Nyheter kritiserar Annie Lööf M/KD budgeten, som hon menar innebär ”rejäla nedskärningar” på miljön. – Annie Lööf har fel. Det vi gör är att sätta stopp för den rödgröna symbolpolitiken samtidigt som vi står upp för principen om frihet under ansvar i skogsbruket. Vi stoppar den nationella nyckelbiotopsinventeringen, vår budget innehåller satsningar på 200 miljoner till hav och vattenmiljön, samtidigt fasar vi ut stödet till solceller eftersom det helt enkelt inte längre behövs, säger Jessica Rosencrantz, miljöpolitisk talesperson för Moderaterna.

Annie Lööf lovar, i en intervju i DN, 200 miljoner mer till markägare som skyddar sin skog. Hon hävdar att inriktningen på svensk skogspolitik nu kommer att förändras och att den privata äganderätten ska stärkas.

– Det viktigaste vi kan göra för att slå vakt om svenska skogsägares intressen är att stärka äganderätten. Där har den S&MP regering som nu har getts möjlighet att fortsätta gång på gång visat att de agerar precis tvärt om, säger Jessica Rosencrantz och tillägger:

– I slutet av januari säkrade vi moderater en majoritet i riksdagens miljö- och jordbruksutskott för att säkerställa att den regering som Annie Lööf valde att släppa fram inte ska straffa ut det svenska skogsbruket. Med Miljöpartiet i spetsen tillsammans med stödpartierna driver regeringen en skogspolitik i en helt annan riktning och riskerar att försvaga rätten att bestämma över sin egen mark.

Moderaterna satsar på havs och vattenmiljö

Havs- och vattenmiljö är viktiga prioriteringar i Moderaterna och Kristdemokraternas budget, förklarar Jessica Rosencrantz.

–  Vi genomför i vår budget en särskild satsning på havs och vattenmiljö där vi ökar anslagen med 200 miljoner kronor just för att ta bättre hand om våra hav, sjöar och vattendrag.

När det gäller frågan om solceller, så påbörjas en utfasning av stödet till solceller just eftersom det inte är effektivt.

– Vi fortsätter att betala ut ett installationsstöd till solceller, men vi halverar det. Av det enkla skälet att det inte är kostnadseffektivt. Sverige har ett nästan helt fossilfritt elsystem, därför bidrar stödet i en mycket liten utsträckning till ett bättre klimat.

Utfasningen av installationsstödet för solceller har ett starkt stöd bland expertmyndigheter och näringsliv.

– Det finns en stor enighet bland experter, som Energimyndigheten och Konjunkturinstitutet, att installationsstödet ska fasas ut. Det tycker dessutom solcellsbranschen själva, avslutar Jessica Rosencrantz.