fredag den 29 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

fredag den 29 maj

Publicerad 04 Okt 2018

Så lyckas du i ditt uppdrag som lokal skolpolitiker

Skolan är en av väljarnas viktigaste frågor. Moderaterna menar att skolan är grunden för att varje barn ska få en god start i livet. Därför har Moderaterna i riksdagens utbildningsutskott tagit fram en handbok med tips och råd till lokala skolpolitiker som de kan använda i sitt arbete med att förbättra skolan i sin kommun.

Svensk skola bygger klassresor. Alla barn i Sverige ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det förutsätter att våra kommuner och fristående skolor erbjuder alla elever en utbildning av hög kvalitet som ger alla elever den start i livet de förtjänar.

Det är en vanlig missuppfattning att det är riksdagen och regeringen som har störst inflytande över den svenska utbildningspolitiken. Faktum är att kommunerna, som är huvudmän för skolan, är ansvariga för att skollagen följs, att eleverna får en högkvalitativ utbildning och att skolverksamheten bedrivs på det sätt som det är tänkt.

I våra kommuner ansvarar politiska nämnder för skolan. Efter ett val är det naturligt att många nya personer får axla rollen som ledamot eller ordförande i en eller utbildningsnämnd. Med bakgrund av det har Moderaterna i riksdagens utbildningsutskott tagit fram en handbok för partiets skolpolitiker i landets kommuner.

Handboken består av 11 olika politiska områden som bland annat avser ledarskap, höga förväntningar på elever, trygghet och studiero och hur fristående skolor ska ersättas. På varje område finns det ett antal konkreta tips som snabbt ska kunna omsättas i praktisk politik i våra kommuner.

Maria Stockhaus är ledamot i riksdagens utbildningsutskott och är en av de som tagit fram handboken. Hon beskriver att förslagen i handboken baseras på beprövad erfarenhet.

”Det är ett stöd till dig som nyvald utbildningspolitiker som du kan ha nytta av i din nya roll.  Förslagen i handboken är framtagna av moderater i utbildningsutskottet i riksdagen tillsammans med erfarna skolpolitiker runt om i landet.  En del grundar sig också på SKLs utvärdering av framgångsrika skolkommuner och vad som utmärker dom.”