onsdag den 27 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

onsdag den 27 maj

Publicerad 04 Feb 2019

Så ska Lena Asplund förbättra vården i Västernorrland

Vid årsskiftet startade det blocköverskridande samarbetet, mellan Moderaterna, Liberalerna och Socialdemokraterna i Region Västernorrland. Lena Asplund, tidigare riksdagsledamot för Moderaterna, blir ansvarig för sjukvårdsfrågorna i regionen. Hon kommer särskilt att fokusera på två områden: multisjuka äldre och barn- och unga med psykisk ohälsa.  Medborgaren träffade Lena Asplund för att prata om hennes nya uppdrag.

Lena Asplund har en lång politisk bakgrund i Moderaterna. Hon är ledamot i Moderaternas partistyrelse och mellan 2006-2018 satt hon i riksdagen, där hon framförallt arbetat med skatte- och försvarsfrågor. Hennes politiska engagemang tar avstamp i drivkraften om att den enskilda individen ska få bestämma mer över sitt eget liv.

”Det är den lilla människan som skall bestämma – inte politikerna. Du skall ha rätt att bestämma var du vill att dina barn skall gå i skolan, vilken läkare du vill besöka, vilken omsorg du eventuellt vill ha när du blir gammal. Detta är bara några vardagsexempel, men med ett större inflytande över bland annat dessa val är jag övertyga om att vi kommer att känna oss betydligt mera tillfreds med våra liv.”

Nu tar Moderaterna, med Lena Asplund i spetsen, över ansvaret för hälso- och sjukvården i Region Västernorrland. Satsningar på multisjuka äldre och barn- och ungas psykiska ohälsa, pekar hon ut som särskilt viktiga områden för regionen. Både när det gäller att korta vårdköerna och förbättra kvaliteten i vården.

’’Vi måste förhindra att unga med psykisk ohälsa drabbas av långa väntetider eller faller mellan stolarna. Det behövs därför en utökad och förbättrad samverkan mellan regionens olika aktörer och skolan, som skall utfalla i tidiga och mer samordnade insatser.”

Satsningar på multisjuka äldre är självklart med tanke på att både patienter och deras närstående drabbas om inte vårdinsatserna är samlade och nära. Vården skall anpassa sig efter patienten och inte tvärtom.’’

Satsningar på sjukhusen i Västernorrland

Region Västernorrland har tre sjukhus i Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik. Dessa ska fortsatt erbjuda akut sjukvård dygnet runt. Lena Asplund berättar också att regionen nu ska utreda vad som krävs för att erbjuda akut kirurgi dagtid, samt hur patienter kan få cytostatikabehandling, på sjukhuset i Sollefteå.

”Vi har en ambition att erbjuda akut kirurgi dagtid, med några tillhörande vårdplatser samt cytostatikabehandling på sjukhuset i Sollefteå eftersom att det är en viktig beståndsdel i vårdtillgängligheten. Det skulle innebära ökad trygghet för patienterna och minska de långa resorna, som är påfrestande för många och speciellt för de mest sjuka patienterna.”

 

lena asplund, lena asplund sjukvård, medborgaren lena asplund