måndag den 27 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

måndag den 27 maj

Publicerad 05 Jun 2018

Sänkt skatt på diesel för jord- och skogsbruket

Moderaterna vill sänka skatten för diesel inom jord- och skogsbruket med 50 öre per liter. Det förslaget presenterades av Ulf Kristersson på LRF:s förbundsstämma och syftar till att stärka de gröna näringarnas konkurrenskraft.

Jordbruket, livsmedelsindustrin och skogsindustrin lägger grunden för en livskraftig landsbygd. Den svenska ekonomin är till stor del av beroende av landsbygdens produktion som står för en stor del av vår export.

Moderaterna föreslår att skatten ska sänkas på diesel inom jord, skogs- och vattenbruket för att förbättra villkoren för de gröna näringarna. Skattenedsättningen berör arbetsmaskiner och fordon inom dessa näringar.

”För Moderaterna är det självklart att hela landets potential ska tas tillvara. Människor och företag i hela Sverige ska ges möjligheter att växa och utvecklas. Därför sänker vi nu skatten på diesel som används i jord- och skogsbruk”, säger Ulf Kristersson.