onsdag den 21 augusti

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

onsdag den 21 augusti

onsdag den 21 augusti

Publicerad 11 Feb 2019

Sätt stopp för olämpliga asylbiträden

Migrationsverket har svartlistat ett antal jurister, som varit ombud för personer som sökt asyl i Sverige. De svartlistade juristerna har ägnat sig åt grov brottslighet och är därför inte lämpliga att företräda personer som söker asyl. Men nu visar SVT Nyheters granskning att svartlistade jurister fortsatt anlitats av Migrationsdomstolarna.

Asylsökande har rätt till offentliga biträden, jurister, som ska företräda dem när de ansöker om asyl hos Migrationsverket. Det är Migrationsverket som beslutar om vilken jurist en asylsökande ska få som biträde. Men om den asylsökande vill överklaga sitt beslut om asyl till Migrationsdomstolen – så är det domstolen som ska utse ett juridiskt biträde till den asylsökande.

Asylprocessen ska präglas av rättssäkerhet och höga krav. Självfallet finns där inget utrymme för personer som är uppenbart olämpliga”, säger Johan Forssell, som nyligen utsetts till rättspolitisk talesperson för Moderaterna, men som innan dess var migrationspolitisk talesperson.

SVT Nyheters granskning visade att Migrationsverket har slutat anlita ett antal migrationsjurister, i huvudsak för att de var dömda för grov brottslighet. Exempelvis fanns det jurister som dömts för grovt bedrägeri och sexuellt ofredande. SVT Nyheter avslöjade dock att Migrationsverket inte alltid informerat domstolarna om att en jurist är olämplig – vilket har lett till att jurister som bedömts som olämpliga av Migrationsverket – har kunnat företräda asylsökanden i Migrationsdomstolarna.

”Vad som behövs här är bättre kommunikation mellan Migrationsverket och Migrationsdomstolarna. När Migrationsverket slagit fast att en person inte är lämplig som offentligt ombud måste den informationen snarast delges till andra myndigheter. Det är märkligt att detta har kunnat pågå så länge och viktigt att vi får till stånd en snar förändring”, avslutar Johan Forssell.