onsdag den 27 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

onsdag den 27 maj

Publicerad 29 Okt 2018

Sigtuna (M) inför krav på språkutbildning för föräldralediga nyanlända

Sigtuna Kommun (M) har beslutat om att införa krav på studier i SFI för nyanlända som är föräldralediga och som ansöker om kompletterande ekonomiskt bistånd. Beslutet syftar till att förbättra integrationen och förhindra att dessa personer hamnar i utanförskap.

En fungerande integration förutsätter jobb, språkkunskaper och ansträngningar av den som kommit till Sverige. Det är utgångspunkter för Moderaternas integrationspolitik på nationell nivå, men också viktiga utgångspunkter för Moderaterna i Sigtuna Kommun.

Den som har arbetsförmåga, men inte har en försörjning, har rätt till försörjningsstöd om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande. Målet är att den som lever på försörjningsstöd ska komma i arbete så fort som möjligt. När nyanlända är föräldralediga med försörjningsstöd riskerar de att hamna långt ifrån arbetsmarknaden, för att förhindra detta inför Sigtuna Kommun nu krav på deltagande i SFI under ledigheten.

”Svenska språket är nyckeln till att integreras i samhället. Om man som nyanländ och föräldraledig söker kompletterande ekonomiskt bistånd möts man nu av krav på deltagande i SFI. Deltar man inte ska man inte heller få det kompletterande ekonomiska biståndet”, säger Mattias Askerson (M) ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna Kommun.