fredag den 29 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

fredag den 29 maj

Publicerad 24 Sep 2018

Socialdemokraterna har blivit mindre anständiga

Socialdemokraterna har under valrörelsen 2018 inte dragit sig för att sprida lögner och halvsanningar om Moderaterna och andra partiers politik i stor omfattning i syfte att påverka väljare. Det är en ny sorts desinformation från Socialdemokraternas sida, som inte förekommit tidigare.

Socialdemokratiska företrädare har runt om i landet spridit desinformation om Moderaternas politik på arabiska och somaliska. PwC utförde, på uppdrag av Moderaterna, en extern granskning av den arabiskspråkiga desinformationen och dess allvarliga följder.

Rapporten konstaterade att den socialdemokratiska desinformationen fick spridning bland arabisktalande i Sverige. PwC identifierade att desinformationen ursprungligen kom ifrån ett konto i Kuwait. Sedan identifierade PwC att nästa delning av inlägget gjordes av ordföranden för Islamiska Center i Alingsås Mosque. Efter det har kommunfullmäktigekandidater för (S) i Bromölla, Sävsjö och Stenungsund delat inlägget och därefter har spridningen fortsatt.

Facebooksidor som ”Arabs in Sweden” och ”Tunisier i Sverige” delade även inlägget. Vilket kan ha lett till att många av deras följare fått ta del av denna desinformation.

Moderaterna ser allvarligt på det som hänt och tycker inte att Socialdemokraterna har tagit det ansvar de borde i de situationer som har kommit till vår kännedom. Socialdemokraterna borde ha säkerställt att de som nåddes av Socialdemokraternas lögner fick sanningsenlig information efter att lögnerna uppdagats. I ett möte med valobservatörer från OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) tog också vice partisekreterare Anders Edholm upp frågan och lämnade över information om det som skett.

Du kan läsa rapporten från PwC här:

Trollkonton

I början av året avslöjade SVT att medarbetare på Socialdemokraternas kommunikationsavdelning startat upp trollkonton i syfte att smutskasta sina politiska motståndare.

Tilltaget uppmärksammades av en medarbetare på Näringslivets Mediaservice som hittade ett inlägg på Twitter med satirisk kritik av Sverigedemokraterna. Inlägget var skrivet av ett konto med bara några få följare, varav flera var falska konton som spred pornografiskt innehåll. Trots detta spreds inlägget  snabbt vidare av medarbetare hos Socialdemokraterna. 

Först hävdade Socialdemokraterna att en av medarbetarna hittat kontot genom att söka på särskilda hashtags. Sedan backade Socialdemokraterna från denna förklaring och ett personalärende inleddes mot två medarbetare på partiets kommunikationsavdelning. Dessa två personer fick behålla jobbet – men blev omplacerade.

Lögner om Moderaternas politik

Socialdemokraterna har också spridit direkta lögner om Moderaternas skattepolitik, bostadspolitik, integrationsförslag och välfärdssatsningar i partiets nationella kampanjer.

En del i detta handlar om Socialdemokraternas rena lögner om att Moderaterna vill införa marknadshyror. Moderaterna har inte lagt något sådant förslag. Utifrån detta har Hyresgästföreningen tagit fram en rapport där de beräknat hur mycket hyrorna kommer höjas för varje hyresrätt, givet att marknadshyror införs över en natt.

Det beslut som Moderaterna har fattat om bostadsmarknaden handlar om att partiet vill se över marknadens funktionssätt i en blocköverskridande utredning. Såhär lyder beslutet från partistämman:

”Moderaterna ska verka för att uppnå en blocköverskridande överenskommelse om bostadsmarknadens funktionssätt och för en ansvarsfull infasning av ett nytt och mindre reglerat hyressättningssystem i hela beståndet.”

Socialdemokraterna har alltså spridit lögner om att Moderaterna vill införa marknadshyror och spelat på människors rädsla att få sin hyra chockhöjd.

Socialdemokraterna och socialdemokratiska företrädare har gång på gång under valrörelsen försökt påskina att Moderaterna vill samarbeta med Sverigedemokraterna. Det är ett helt felaktigt påstående. Ulf Kristersson har hela tiden varit tydlig med att Moderaterna inte kommer samarbeta, förhandla eller samregera med Sverigedemokraterna. Det är oseriöst att påstå något annat.

En mindre anständig socialdemokrati växer fram

Socialdemokraterna har länge varit ett ansvarstagande och statsbärande parti som bedrivit valrörelser på ett mer eller mindre sakligt sätt. Men den tiden är förbi. Socialdemokraternas sätt att bedriva valrörelse 2018 är anmärkningsvärd och allvarlig.

Det är en ny och mindre anständig socialdemokrati vi nu ser växa fram. Det är naturligt att partier lyfter förslag från motståndarna som man anser är dåliga och kritiserar de olika förslagen. Men alla seriösa partier måste hålla sig till sanningen och föra fram kritiken sakligt.

Socialdemokraterna har helt frångått dessa principer i årets valrörelse. Moderaterna menar att Stefan Löfven måste ta ansvar för sitt parti och den smutsiga valrörelse Socialdemokraterna har bedrivit.