måndag den 6 april

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

måndag den 6 april

måndag den 6 april

Publicerad 05 Sep 2018

Solna Kommun (M) – föredöme när det gäller att bekämpa utanförskap

Moderaterna styr Solna Kommun. Kommunen har flera gånger fått utmärkelser som bästa kommun i olika rankningar – på goda grunder. Genom ett effektivt politiskt arbete bekämpas utanförskap och fler kommer i arbete, vilket också leder till en tryggare kommun. Medborgaren träffade Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande (M), i Solna för att lära oss mer om arbetet.

Solna är en av de kommuner i Sverige som har lägst utanförskap och som är bäst på att hjälpa människor till egen försörjning. Pehr Granfalk är tydlig med att detta inte kan förklaras av strukturella faktorer såsom att Solna ligger i en storstadsregion – det är ett aktivt politiskt arbete som resulterat i detta.

”Demografiskt sett borde vi ha en högre arbetslöshet. VI har lika många utrikes födda som i Malmö. Vårt aktiva arbete med att få in människor i arbete har lett till en låg arbetslöshet – särskilt duktiga är vi på att få in unga och utrikes födda på arbetsmarknaden”, berättar Pehr Granfalk.

Detta aktiva politiska arbete kan sammanfattas i ett ord – Solnamodellen. Solnamodellen är ett projekt där kommunen samverkar med det lokala näringslivet för att matcha arbetssökande i kommunen med företag i behov av arbetskraft.

”De flesta personer som saknar arbete i kommunen har inga sociala problem, deras problem är att de står långt ifrån arbetsmarknaden. Då ska de inte träffa en socialsekreterare utan en arbetsmarknadshandläggare – på så sätt får vi ut människor i arbete”.

Arbetsmarknadshandläggaren bedömer då personens erfarenheter och intressen och försöker matcha ihop den med lämpligt företag.

”Exempelvis kan vi matcha en idrottsintresserad person, som saknar arbetslivserfarenhet, med en sportbutik där den snabbt kan lära sig jobbet. Våra handläggare går då i god för att personen kommer fungera på arbetsmarknaden. Det är mycket sällan att vi gör matchningar som företagen inte är nöjda med.”

Pehr Granfalk är dock tydlig med att det är ett stort steg för företagen att anställa en person som länge stått utanför arbetsmarknaden. Det är något som man har tänkt på i Solnamodellen och därför jobbar man med något som heter förlängd arbetsintervju.

”Det innebär att man provjobbar några veckor för att visa vad man kan och att man fungerar på en arbetsplats. Detta skapar trygghet hos både arbetsgivaren och arbetstagaren, då det under denna tid visar sig om samarbetet fungerar eller inte.”

Resultatet är mycket positivt. 71 procent av de långtidsarbetslösa som deltog i matchningsprojektet inom Solnamodellen gick från bidrag till egen försörjning.

”Det var ett resultat över förväntan. Vi vill utveckla Solnamodellen och få in ännu fler på arbetsmarknaden. Rent mänskligt är det viktigt att arbeta med dessa grupper som blivit svikna av samhället. De har blivit svikna av samhället och har inte på många år haft någon gemenskap att tillhöra, som en arbetsplats skapar.”

Pehr Granfalk berättar om att oppositionsföreträdare ofta försöker ta äran av de goda resultaten i Solna, genom att hävda att så många kommer i jobb bara beror på att Solna har så många arbetsplatser.

”Det är felaktigt. Vi matchar människor med jobb hos företag i hela Stockholmsområdet. Det spelar ingen roll för oss om man jobbar i Vasastaden istället för Arenastaden. Det är en bred arbetsmarknad och det viktigaste för oss är att våra invånare kommer ut i arbete – inte att de jobbar i kommunen.”

Hembesök – ett mindre stigmatiserande sätt att möta människor med socialbidrag

Bortsett från det aktiva arbetet att matcha arbetslösa med lediga jobb, så arbetar Solna med en mycket framgångsrik uppsökande verksamhet när det gäller personer med försörjningsstöd. Ett sätt att göra det är hembesök av socialsekreterare.

”Hembesök handlar om att möta människor på en plats där de är trygga. Har man kommit i trångmål kan det både vara otryggt och stigmatiserande att gå på ett möte på ett socialkontor.”

”Under besöken har vi alltid ansatsen att vi ska hjälpa personen tillbaka till arbetsmarknaden igen. En sådan plan lägger vi upp under hembesöken.”

Fler i arbete genom ett bra företagsklimat

Solna har utsetts till Sveriges näringslivsvänligaste kommun tio år i rad och antalet nystartade företag i kommunen är alltid högt. Företagsklimatet är effekten av ett aktivt arbete för ett gott näringslivsklimat i kommunen.

”Den generella attityden till företag är god i kommunen. Alla våra medarbetare förstår att ett gott näringslivsklimat är förutsättningen för skatteintäkter och en hög kvalitet i våra välfärdsverksamheter.”

I det dagliga kommunala arbetet så arbetar alla hårt för att underlätta för företagen, även om besluten inte alltid blir till företagarnas fördel.

”Man ska inte alltid göra som företag vill i alla lägen. Det är bättre att ge företagen snabba besked, som inte alltid är till deras fördel, än att dröja länge med beslut.”

Tryggheten ökar i hela Solna

Trygghetsundersökningar visar att tryggheten ökar i alla stadsdelar i Solna. Pehr Granfalk menar att detta är en effekt av kommunens aktiva arbete med att få in människor i arbete.

”Det är kopplat till att utanförskapet inte ökar i vår kommun. Innan Moderaterna styrde i Solna fanns det ett utanförskapsområde i kommunen – det kan man inte föreställa sig idag.”

Utjämningssystemet hämmar Solnas tillväxt

Det kommunala utjämningssystemet är ett system för omfördelning av pengar mellan kommuner och landsting – så att välfärden ska kunna hålla likvärdig kvalitet över hela landet. Kommuner med hög skattekraft, som Solna, får betala till kommuner med lägre skattekraft.

”Jag har inget emot ett utjämningssystem. Problemet är att de stora bidragstagarna i systemet är storstadskommuner som Malmö och Göteborg. Det är kommuner med fantastiska tillväxtmöjligheter, men som gör felaktiga politiska prioriteringar.”

 ”Det är inte rimligt att duktiga kommuner ska betala för andra kommuners politiska misslyckanden. Detta system gynnar framförallt misslyckade rödgröna kommuner och inte glesbygdskommuner som egentligen skulle behöva detta. Kommuner som inte lyckas sänka arbetslösheten borde inte få pengar från utjämningssystemet.”

Incitamenten för dessa kommuner att sänka sin arbetslöshet blir också låga menar Pehr Granfalk.

”Om kommuner som tar emot mycket bidrag från skatteutjämningssystemet minskar sin arbetslöshet, så blir de av med stora delar av sitt utjämningsbidrag. Vilket skapar små drivkrafter för att minska arbetslösheten i vissa kommuner.”

Den enskilt största utgiften för Solna är den kostnad som kommunen betalar in till utjämningssystemet – den uppgår till cirka 830 miljoner kronor per år. Det kan jämföras med den näst största utgiften som är vård och omsorg för äldre i kommunen som uppgår till 675 miljoner.

”Vi är en expansiv kommun som behöver investera i skola, omsorg och barnomsorg. Utjämningssystemet är en gökunge. Om vi behöver betala in mer till systemet än vad vi får skatteintäkter så kommer det leda till att vårt ekonomiska system kraschar.”

Pehr Granfalk vänder sig starkt emot beskrivningen om att vissa kommuner har så svåra strukturella faktorer att de har svårt att få in fler i arbete.

”Arbetslösheten är inte en av gud given faktor. Solna har också haft arbetslöshet, företag som lämnar kommunen och ett stort utanförskap. Solna var en kommun på dekis – men den utvecklingen har vi vänt genom ett målinriktat politiskt arbete.”

Text: Erik Blom