fredag den 25 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

fredag den 25 maj

Publicerad 28 Dec 2017
Av: Cecilia Widegren. Lars Hjälmered.

Stärka tullen är bra för Västsverige

Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och porten till världen för stora delar av svenskt näringsliv. En stor del av den svenska importen och exporten passerar genom hamnen. Vi vill fortsätta värna en enkel, effektiv och öppen handel. Men vi får inte vara naiva. Det är ett välkänt faktum att det i hamnar och andra gränsövergångar kommer in narkotika, vapen och andra olagliga varor som vi inte vill ha i Sverige. Därför behövs en rejäl satsning på Tullverket.

Effektiva och miljövänliga transporter är helt avgörande för att svenska företag ska kunna lyckas internationellt. Kostnaderna måste vara rimliga, transporterna snabba och hanteringen i hamnar effektiv. Tullverkets uppdrag är att underlätta det lagliga arbetet i hamnen. Dessvärre tyngs Göteborgs hamn nu också ned av hamnproblem. En olöst arbetskonflikt i containerhamnen har bland annat resulterat i att flera rederier slutat köra fartyg till Sverige. Det är riktigt illa. Hamnproblemen måste få en lösning och inte förhalas som regeringen nu gör.

Handeln, öppenheten och rörligheten för inte bara med sig gott. I post och persontransporter liksom i lastbilar och containers kommer också saker vi inte vill ha in i Sverige. Det handlar om saker som narkotika, vapen, varumärkesförfalskningar och illegal tobak. Det krävs krafttag för att försök sätta stopp för denna kriminalitet. Lyckas tullen vid svenska gränsen undviks stora problem i samhället.

Tullverket behöver ökade kontroller av gods och postleveranser för att upptäcka vapen och droger. Det måste ske i hamnar, men också på andra ställen såsom flygplatser. Samtidigt vittnar tullen om en ansträngd situation. Utan rejäla satsningar kommer tullens arbete att minska snarare än öka under de kommande åren. Moderaterna förslår därför en tullsatsning på 550 miljoner kronor, det är en fördubbling av det regeringen satsar de kommande tre åren.

Sverige är ett litet, exportberoende land. Handeln är viktig för oss. Vi måste se till att underlätta för företag som vill importera och exportera varor och tjänster. Samtidigt måste vi vara ärliga med de problem som finns med kriminalitet och med kraft agera för att bekämpa brottsligheten. För att underlätta det lagliga och försvåra det olagliga föreslår Moderaterna en rejäl förstärkning av Tullverket.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Skattepolitisk talesperson

 

Lars Hjälmered (M)

riksdagsledamot Göteborg

Näringspolitisk talesperson

Av: Cecilia Widegren. Lars Hjälmered.