måndag den 27 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

måndag den 27 maj

Publicerad 08 Apr 2018

Stefan Löfvens förbrukade förtroende

Anna Charlotta Johansson: Det brukar sägas att förtroende får man när löften som är gjorda också har hållits. Det kan vara skälet till att Stefan Löfvens förtroende sjunker (Demoskop, mars 2018). På område efter område visar nämligen Stefan Löfven att han inte kan hålla de löften han tidigare har gett.

Inför valet 2014 gav Stefan Löfven ett tydligt löfte om att inga ”vanliga löntagare” skulle få höjd skatt. Men resultatet  är att över en miljon löntagare har fått högre skatt med regeringens politik.

För fyra år sedan lovade Stefan Löfven att ingen skulle behöva vänta längre en fyra veckor på cancerbehandling. Det löftet har han svikit. Över 10 000 cancerpatienter har tvingats vänta längre än längsta tillåtna kötid.

Stefan Löfven har också sagt att Sverige ska ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020. När han första gången lovade detta år 2013 var Sverige på plats 12, idag har vi halkat ner till plats 15.

Att bekämpa brotten och brottens orsaker var också något som Stefan Löfven skulle prioritera. Men dödsskjutningarna har ökat. Dessutom har utsatthet för brott och oro över brottsligheten ökat.

Stefan Löfven skulle investera i mindre klasser och fler speciallärare, men istället har klasserna blivit större. På högstadiet har det gått från 21,3 till 21,9 barn per klass. I lågstadiet har det ökat från 18,9 till 19,8 barn per klass, vilket innebär nästan ett till barn i varje klass.

När Stefan Löfven i valrörelsen 2014 lyfte fram förslaget om en nyindustrialisering av Sverige menade han att målet var att Sverige ska vara världsledande när det gäller industriell produktion. Bland annat sade han att Sverige ska vara världens bästa produktionsland och vi ska ha fler konkurrenskraftiga och högproduktiva företag. Istället ser vi fördyrade transporter och otillräckliga infrastrukturinvesteringar samt skattehöjningar på jobb och företagande med över 40 miljarder kronor.

Regeringens IT-skandal var så allvarlig att ministrar tvingades avgå. Stefan Löfven lovade en noggrann genomlysning av sitt regeringskansli. Någon sådan har inte skett. Moderaterna har krävt en granskningskommission av regeringskansliets krishantering av turerna kring it-skandalen Men Stefan Löfven säger nej till en sådan.

Dessvärre skulle jag kunna fortsätta ett tag till. Allt detta kallas löftessvek. Det är ingenting att imponeras över. Särskilt inte om den som står bakom sveken är statsminister och har som ambition att styra ett land även efter nästa val. Stefan Löfvens förtroende är förbrukat.

Foto av Stefan Löfven: Kristian Pohl/Regeringskansliet