fredag den 29 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

fredag den 29 maj

Publicerad 09 Nov 2018

Stockhaus och Beckman: Dags att utvärdera sjöfyllerilagen

Riksdagen beslutade i förra året om att det ska ske en utvärdering av den nya sjöfyllerilagen som införde en nedre promillegräns för Sjöfylleri på 0,2 promille. Trots riksdagens beslut om att utvärdera lagen har ingen utredning skett. Det är hög tid att utvärdera lagen, menar Maria Stockhaus och Lars Beckman, riksdagsledamöter (M).

2010 infördes en nedre promillegräns på 0,2 promille till sjöss. Den regeln gäller alla båtar som kan framföras i minst 15 knop eller har ett skrov som är längre än 10 meter. Men om man har en promillenivå i blodet som överstiger 0,2 promille och framför en eka eller annan båt som inte passar in på tidigare nämnda krav, kan man ändå dömas till sjöfylleri, om man framför båten sjöosäkert.

Syftet med den nya lagen var att minska antalet olyckor och dödsfall på sjön. Ända sedan lagstiftningen trädde i kraft så har den ifrågasatts och kritiserats hårt. Svenska Båtunionen, som representerar omkring 90 procent av alla båtklubbar, Kryssarklubben och Sweboat är några av de intresseorganisationer som kraftigt ifrågasatt lagstiftningen.

”Med tanke på att lagen nu varit i kraft i åtta år så är det dags att göra en utvärdering. I en utvärdering bör man ta ställning till om lagen haft effekt och vilka resurser inom rättsväsendet som krävs för att kontrollera att lagen efterlevs”, säger Maria Stockhaus, riksdagsledamot (M) från Stockholms län.

För ett år sedan beslutade riksdagen om ett tillkännagivande till regeringen om att utvärdera den nya sjöfyllerilagen. Maria Stockhaus och Lars Beckmans motioner till riksdagen om att utvärdera lagen bifölls därav. Trots att ett år har gått så har regeringen inte tagit något steg, åtminstone inte något som synts utifrån, för att komma i gång med en utvärdering.

”Den rödgröna regeringen har inte varit tillräckligt drivande i att få en utvärdering av sjöfyllerilagen på plats. Oavsett vilken regering som tillträder så måste den ta riksdagens vilja på allvar. Det är dags nu.”, konstaterar Lars Beckman (M) riksdagsledamot från Gävleborgs län.