tisdag den 19 februari

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

tisdag den 19 februari

tisdag den 19 februari

Publicerad 20 Jun 2018
Av: Johan Forssell

Stoppa fusk och stärk rättssäkerheten i asylprocessen

En majoritet i riksdagen röstade för regeringens förslag som innebär att personer som tidigare fått beslut om utvisning nu kan beviljas uppehållstillstånd för att studera på gymnasiet. Det är inte rättssäkert och innebär ett allvarligt avsteg från den reglerade invandringen.

Socialdemokraternas och Miljöpartiets så kallade gymnasielag är ett steg i fel riktning som Moderaterna inte står bakom. Förtroendet för svensk migrationspolitik bygger på rättssäkerhet och kvalitet. Den som får avslag måste återvända till sitt hemland, medan den som får uppehållstillstånd snabbt ska lära sig svenska och klara sin egen försörjning.

Lika viktigt är att beslut i asylärenden inte ska vara felaktiga eller grundas på falska uppgifter från den asylsökande.

Men enligt Migrationsverket är fyra procent av alla asylbeslut felaktiga. En tiondel av besluten bedöms som tvivelaktiga. Vi har också nåtts av rapporter om försäljning av falska asylberättelser. Den här typen av brister riskerar att skapa ett system där den som uppger falska uppgifter om identitet, ålder eller asylberättelse ändå beviljas uppehållstillstånd.

Den som fått uppehållstillstånd på grund av denne ljugit eller lämnat felaktiga uppgifter, måste få sitt uppehållstillstånd återkallat. Det är helt nödvändigt för att kunna upprätthålla den reglerade invandringen.

Moderaterna vill genomföra en rad åtgärder för att stoppa fusk och stärka rättssäkerheten i asylprocessen:

  • Migrationsverket måste prioritera återkallelseärenden.
    I mina kontakter med Migrationsverkets personal har jag fått indikationer på att den här typen av ärenden läggs på hög. Trots varningssignalerna saknar Migrationsverket uppdrag att arbeta med dessa ärenden. Migrationsverket måste därför ges ett skarpt uppdrag att särskilt prioritera återkallelseärenden.
  • Skärp regelverket gällande återkallelse av uppehållstillstånd
    Om en person vistats i Sverige längre än fyra år krävs synnerliga skäl för att återkalla ett uppehållstillstånd. Det innebär att den som lämnat felaktiga uppgifter och fått uppehållstillstånd ges rätt att stanna i Sverige om de felaktiga uppgifterna inte upptäcks i tid. Tidsfristen på fyra år måste förlängas.
  • Asylsökande ska ha tydliga skyldigheter i lag
    För att asylsökande inte ska lämna oriktiga uppgifter eller försvåra asylprocessen måste deras skyldigheter förtydligas i lag. Det handlar till exempel om att lämna in handlingar, medverka i asylutredningen och att komma till Migrationsverket vid kallelser. Om skyldigheterna inte följs ska det få konsekvenser för den enskilde, det kan röra sig om nedsatt ersättning eller beslag av till exempel mobiltelefon i syfte att utreda en persons identitet.

Lögner och oriktiga uppgifter ska inte ligga till grund för uppehållstillstånd. Det handlar i grunden om att bibehålla legitimiteten för vårt asylsystem – där skyddsskälen avgör om en person har rätt att stanna i Sverige. Vi har inte råd med fler avsteg från denna princip.

Johan Forssell (M)

Migrationspolitisk talesperson

Av: Johan Forssell