onsdag den 20 mars

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

onsdag den 20 mars

Publicerad 14 Apr 2018

Stor satsning på förlossningsvården i Moderaternas vårbudgetmotion

Elisabeth Svantesson och Camilla Waltersson Grönvall presenterade satsningen vid ett besök på Danderyds förlossning utanför Stockholm i veckan.

”Man höjer skatter med 40 miljarder, ändå känner många oro över det mest viktiga och speciella tillfället i livet, nämligen att föda barn”, säger Elisabeth Svantesson, moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson till SvD, som skrev om nyheten. (Läs artikeln här).

Moderaterna satsar i kommande vårbudgetmotionen på att stärka hela vårdkedjan i förlossningsvården. Samtidigt görs en satsning för att underlätta för fler sjuksköterskor att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor med bibehållen inkomst. Sammanlagt uppgår satsningarna till 1,4 miljarder.

Under besöket på Danderyds förlossning presenterade de satsningar som kommer att stärka förlossningsvården.

  • Mer tillgänglig förlossningsvård

Under nästa mandatperiod avsätter Moderaterna 1 miljard om året för att stärka förlossningsvården i hela Sverige. Pengarna ska användas för att få hela vårdkedjan mellan mödravård, förlossningsvård och eftervård att hänga ihop bättre.

”Hela vårdkedjan behöver stärkas för att gravida kvinnor och deras partner ska få en fullständig bild av vårdförloppet och känna sig trygga och delaktiga i hela processen. En viktig del av tryggheten är att så långt det är möjligt själv få välja vårdgivare, liksom att det finns tillgänglig förlossningsvård inom rimliga reseavstånd från hemmet”, säger moderaternas socialpolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall.

Camilla Waltersson Grönvall, moderaternas socialpolitiska talesperson, på besök på Danderyds förlossning där nyheten om fyra miljarder till förlossningsvården presenterades.

  • Fler utbildningsplatser på barnmorskeprogrammet

Idag utbildas för få barnmorskor och behoven framåt är stora. Enligt SCB kommer det födas 133 000 barn 2022 – vilket är 18 000 fler än 2017. Femton landsting och regioner uppgav i Socialstyrelsens enkät att tillgången på barnmorskor är otillräcklig.

  • Bättre villkor för specialistsjuksköterskor under utbildningen

Moderaterna avsätter 400 miljoner kronor om året för att landstingen ska kunna erbjuda fler sjuksköterskor möjligheten att utbilda sig med bibehållen inkomst. Detta görs redan idag inom många landsting och vi vill att fler ska ha den möjligheten. Det är särskilt viktigt när det handlar om utbildningar där vården idag lider av stor personalbrist.

Läs hela artikeln i SvD här.