måndag den 27 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

måndag den 27 maj

Publicerad 21 Nov 2018

Stora satsningar på försvaret i Moderaternas budgetförslag

Försvarsbeslutet 2015 innebar ett stärkt fokus på den nationella försvarsförmågan och höjda försvarsanslag. Pengarna till försvaret har dock inte varit tillräckliga för att uppnå ambitionen i försvarsbeslutet 2015. Moderaterna kommer, i sin budgetmotion, föreslå att försvaret får de resurser som krävs.

I april 2015 kom ett antal partier överens om inriktningen för det svenska försvaret fram till 2020.  Moderaterna menar att det var ett viktigt beslut som syftade till att vända en negativ trend i det svenska försvaret och återigen stärka Sveriges försvarsförmåga efter 20 års nedgång. Beslutet fattades bara ett år efter efter att Ryssland inlett sina aggressioner i östra Ukraina vilket fick konsekvenser för säkerhetsläget i Östersjöområdet.

Med facit hand menar nu Moderaterna att försvaret fått för lite pengar, sett till vad som var ambitionen i försvarsbeslutet.

”Behoven är stora och Försvarsmakten begärde redan i våras mer resurser för att Sveriges försvarsförmåga inte ska sjunka. Vi moderater kommer i vår budgetmotion föreslå att försvaret får de resurser som krävs”, säger Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna, och fortsätter:

”Moderaterna föreslår att försvarsanslagen inom tio år ska uppgå till 2 procent av BNP. Detta skulle i princip innebära en fördubbling av försvarsanslaget.”

Mer resurser till försvaret är avgörande, inte minst i ljuset av det osäkra säkerhetsläget i Sveriges närområde. Ryssland fortsätter sin militära upprustning och deras militära förmåga kommer att stärkas de kommande tio åren, trots en låg ekonomisk tillväxt i landet, konstaterar försvarsberedningen. Samtidigt som vi ser att Ryssland använder sig av bland annat desinformation, cyberattacker och underrättelseverksamhet för att påverka sina motståndare.

Det finns även andra globala trender som bidrar till en negativ säkerhetsutveckling. Kina gör allt större anspråk på att vara en spelare på den säkerhetspolitiska arenan genom att stärka sin militära förmåga och investera i andra länder. Även inom EU-samarbetet finns det betydande spänningar som reser frågor om unionens sammanhållning på sikt. Det kommer också tvetydiga besked från Washington om USA:s säkerhetspolitiska engagemang i Europa och motsättningarna i mellanöstern visar inte några tecken på att avta.

Med tanke på säkerhetsläget är det viktigt att Sverige fortsatt kommer kunna stärka sin försvarsförmåga. Det är därför särskilt allvarligt att försvaret varnar för att försvarsförmågan kan försämras om inte resurser skjuts till. Försvarsmakten bedömer att detta skulle innebära en risk, inte bara för Sverige, utan för hela vårt näromårde.

För att möta dessa behov vill Moderaterna ge Försvarsmakten mer pengar än vad de själva begärt. Det handlar sammanlagt om 18 miljarder kronor under perioden 2019-2021, varav 3 miljarder tillförs redan 2019. Pengarna ska primärt användas till att slutföra den krigsorganisation som beslutade som 2015 och parallellt med detta ska planering tillsammans med Försvarsmakten om ökad militär förmåga påbörjas.

”Försvaret är en av statens kärnuppgifter och måste prioriteras oavsett den politiska situationen. Därför går Moderaterna fram med en egen budgetmotion där vi lägger fram förslag som är bra för Sverige. Inte minst viktigt i detta är att trygga Sveriges säkerhet”, säger Beatrice Ask, försvarspolitisk talesperson (M).