måndag den 6 april

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

måndag den 6 april

måndag den 6 april

Publicerad 17 Okt 2018

Svantesson: 5 reformer för att klara integrationen

Under tisdagen inleddes mandatperiodens första politiska debatt i Riksdagen. Det är den allmänpolitiska debatten som pågår i 3 dagar och där över 200 riksdagsledamöter deltar. Bland annatdebatterades ekonomi och arbetsmarknad. Elisabeth Svantesson var i riksdagens talarstol tydlig med att vi måste ta tag i integrationen.

Elisabeth Svantesson var i riksdagens talarstol mycket tydlig med att politiken har en svår uppgift de kommande åren. Det handlar inte framförallt om utmaningar, utan om akuta problem som vi måste ta tag i.

”Vi kommer att ha många svåra politiska uppgifter de kommande åren, då tänker inte jag på regeringsbildningen. Jag tänker på alla de akuta kriser som behöver lösas med gängkriminalitet, ökade sjukvårdsköer, bristande skolresultat, hedersproblematik och mycket annat som kräver reformer”, sa Elisabeth Svantesson.

Regeringen har sparat för lite i ladorna

Förutom de akuta problemen som politiken måste hantera de kommande åren, så kommer underliggande problem att komma upp till ytan den dag konjunkturen vänder, menar Elisabeth Svantesson.

”Jag tänker också på det faktum att ekonomin kommer att vända ner. Hur djup nästa lågkonjunktur blir, och när den kommer,  vet ingen av oss. Men vi vet att den kommer. Då kommer alla de underliggande problem som finns bli väldigt tydliga, de döljs ofta i en högkonjunktur”

Elisabeth Svantesson konstaterade också i debatten att detta inte underlättas av att regeringen som nu avgått, sparat för lite i ladorna. Ingen regering har sen 70-talet sparat så lite i högkonjunktur som just denna och det kommer bli tydligt i en lågkonjunktur, sa hon.

Integrationen

I dagens allmänpolitiska debatt ägnade Elisabeth Svantesson mycket tid åt att prata integration. Hon konstaterade att det är mycket som fungerar i Sverige och att många som kommit hit både på 70, 80 och 90-talet, samt för något år sedan, har integrerats i samhället. Men det är långt i från alla, beskrev Elisabeth Svantesson.

”Men för väldigt många hamnar man i socialt, ekonomiskt och social utanförskap. När ekonomin vänder kommer detta bli allt tydligare. Pressen på kommunerna kommer öka, alla de som kommit till Sverige de senaste åren och inte kommit i arbete, kommer att pressa på våra system på många olika sätt.

I debatten presenterade Elisabeth Svantesson 5 saker som behöver göras för att förbättra integrationen i Sverige:

1.En stram migrationspolitik.

”Det spelar roll hur många som kommer till Sverige, därför behöver den tillfälliga lagen förlängas.”

2. Språkkrav 

”Tänk att Sverige inte har ett enda krav på att man ska lära sig Svenska, trots att vi alla vet hur viktigt det är att lära sig svenska för att komma in i samhället och arbetslivet.”

3. Bidragstak.

”Som ser till att det aldrig lönar sig bättre för familjer att vara hemma, än att arbeta. Då tänker de, så kan det väl ändå inte vara?. Precis så är det, man kan stapla bidrag på varandra så att det faktiskt inte lönar sig att gå till jobbet.”

 4. Lärlingsanställningar.

”Där man lär sig jobbet på jobbet. Med något lägre lön ., men där man kommer in på den svenska arbetsmarknaden. På fyra år har inte detta kommit på plats. ”

5. Obligatorisk samhällsinformation

”När man kommer till Sverige måste man veta vad som gäller här. Alla ska delta i en obligatorisk samhällsinformation, den ska vara knivskarp, så att varje flicka och varje kvinna som fnns i Sverige, oavsett om man är född här eller någonannanstans, ska veta vilka rättigheter och skyldigheter man har. Det har man inte i Sverige idag.”