onsdag den 21 augusti

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

onsdag den 21 augusti

onsdag den 21 augusti

Publicerad 24 Jan 2019

Svantesson: Ni har misslyckats med jobben, Löfven.

Den förra Löfvenregeringens mål var att Sverige skulle ha Europas lägsta arbetslöshet 2020. När Socialdemokraternas partikongress fastslog målet, 2013, låg Sverige på tionde plats när det gäller arbetslöshet i EU. Nu har Sverige halkat ner till 18:e plats på listan. Den förra regeringen har misslyckats med sin arbetsmarknadspolitik, menar Elisabeth Svantesson.

Stefan Löfven fastslog på den socialdemokratiska partikongressen 2013 att Sverige ska ha Europas lägsta arbetslöshet.

”Vi ska nå lägst arbetslöshet i EU. Det är det förpliktigande delmålet, men vi ska mot full sysselsättning. Det mina vänner är Socialdemokratisk politik! ”, sa Stefan Löfven i sitt tal på kongressen.

2014 tog Socialdemokraterna över regeringsmakten, och då också ansvaret för arbetsmarknadspolitiken. I Stefan Löfvens regeringsförklaringar fastställde han målet om Europas lägsta arbetslöshet. Men under hans styre gick utvecklingen åt fel håll. 2016 halkade Sverige ner till en trettondeplats på listan, och under 2017 halkade vi ner ytterligare ett steg. I dag ligger Sverige på plats 18 på listan.

”Jag tycker att målet var felformulerat från början. Skillnaden i arbetslöshet är stor mellan olika grupper. Utomeuropeiskt födda och personer med kortare utbildning har hamnat utanför. För dem behövs särskilda insatser, så att fler kommer i arbete. Moderaterna vi vill bland annat införa bidragstak, språkkrav ochyrkesskola”, säger Elisabeth Svantesson.

I årets regeringsförklaring nämnde inte Stefan Löfven målet om Europas lägsta arbetslöshet. Målet är borttaget. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson menar att det bland annat beror på M-KD budgeten – vilket Elisabeth Svantesson ifrågasätter.

”Det är magstarkt att Ylva Johansson skyller ifrån sig på oss. Jag tycker det vore klädsamt om ministern tog ansvar för sin egenpolitik. Vår budget har gällt i bara tre veckor, medan Socialdemokraterna har haft fyra år på sig. Den förra regeringen med Stefan Löfven i spetsen har helt klart misslyckats med sitt arbetslöshetsmål.”