måndag den 6 april

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

måndag den 6 april

måndag den 6 april

Publicerad 26 Okt 2018
Av: Johan Forssell

Sverige behöver en stram och långsiktigt hållbar migrationspolitik

Sverige har under de senaste åren tagit emot närmare 300 000 asylsökande. Enbart under år 2015 tog Sverige emot 163 000 asylsökande. Det rekordstora mottagandet har skapat ett stort tryck på det svenska samhället. Bostadsbristen är på sina håll akut. Det saknas läkare, sjuksköterskor, socionomer och lärare. Vi har områden runt om i landet med återkommande skjutningar och där polis och brandkår utsätts för hot och våld. Problemen med decennier av misslyckad integrationspolitik med bidragsberoende och utanförskap som resultat har ökat som en följd av den rekordstora asylinvandringen på senare tid. I år väntas ytterligare 23 000 personer ansöka om asyl och nästa år väntas detta öka till 29 000. Anhöriginvandring tillkommer. Det är inte hållbart.

Sverige behöver en stram och långsiktigt hållbar migrationspolitik.Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel. Försörjningskravet vid anhöriginvandring behöver skärpas och krav på egen försörjning och kunskaper i svenska ska införas för att få permanent uppehållstillstånd.  Jobb med stabil inkomst ska i stor utsträckning vara grunden för att försörjningskravet är  uppfyllt. Det är inte hållbart och inte rimligt, att man idag som arbetslös och med a-kassa kan uppfylla försörjningskravet.

Vårt asylsystem ska vara rättssäkert och förutsägbart.Ett nej ska innebära att man återvänder till sitt hemland. För att upprätthålla trovärdigheten i det svenska asylsystemet måste de asylsökande som fått avslag lämna landet i betydligt större utsträckning än vad som idag sker.Moderaterna vill radikalt öka antalet verkställda utvisningsbeslut. I detta är inre utlänningskontroller ett viktigt verktyg för att hitta de personer som vistas illegalt i Sverige och som ska utvisas ur landet. Vi vill ge Polisen i uppdrag att kraftigt öka antalet inre utlänningskontroller och utöka Polisens verktyg för att kunna göra detta.

Regeringen har under den gångna mandatperioden tydligt avvikit från den reglerade migrationspolitiken.Trots att man särskilt från Socialdemokraterna pratat om skärpningar har man genomfört förändringar som gör att ett nej förvandlas till ett ja. Detta genom den så kallade gymnasielagen. Lagen innebär att cirka 10 000 personer, varav 99,4 procent män, som fått avslag på sin asylansökan ändå ges en möjlighet att stanna i Sverige. Den grundläggande principen om att ett ja är ett ja och ett nej är ett nej överges. Det är inte längre skyddsbehov som styr rätten till uppehållstillstånd, utan huruvida den asylsökande studerar eller planerar att studera på gymnasiet. Det är fel. Sveriges asylsystem måste bygga på en individuell prövning där varje människas behov av skydd avgör möjligheten att stanna.

Vi måste dra lärdom av den ryckighet och de tvära kast som tyvärr kommit att känneteckna svensk migrationspolitik och tillsammans genomföra en lagstiftning som är väl genomarbetad och värnar principen om en reglerad invandring. Det är en av de viktigaste uppgifterna mandatperioden 2018-2022.

Johan Forssell (M)

Migrationspolitisk talesperson

Av: Johan Forssell