måndag den 6 april

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

måndag den 6 april

måndag den 6 april

Publicerad 27 Aug 2018

Sverige behöver NATO

Sveriges närområde är fortsatt osäkert. Det är Rysslands aggressiva uppträdande i Östersjön, såväl som i Östra Ukraina och Krim som driver denna utveckling. Moderaterna vill stärka Sveriges försvarsförmåga och öka försvarsanslagen till två procent av BNP, men även gå med i Nato och öka samarbetena med andra länder. Medborgaren följde med Hans Wallmark på försvarsmöten med de andra nordiska länderna i Oslo för att lära oss mer om internationella försvarssamarbeten.

Sveriges säkerhet är en kärnuppgift för staten. Säkerheten utmanas redan i dag av andra länder och intressenter som vill påverka oss, utmana oss eller stjäla ifrån oss.

Försvarsberedningen menar att Rysslands militära förmåga kommer öka under de kommande tio åren, vilket är synnerligen allvarligt i ljuset av att Ryssland gång på gång visat att man vill påverka, provocera och retoriskt hota sina grannländer i Östersjön.

Hotbilden mot Sverige utgörs inte bara av traditionella militära hot, utan också om hot från terrorister, organiserad brottslighet och ibland statliga aktörer. Exempelvis handlar den nya hotbilden om cyberattacker, informationskrigföring samt tillgången till energi som politiskt påtryckningsmedel.

”Det är viktigt att inte vara aningslös. Därför måste vi bygga upp vår svenska förmåga när det gäller exempelvis cyber men också undvika egna säkerhetshaverier likt Transportstyrelsens som avslöjades förra året. Ytterst handlar det också om att förstå vad den nya tiden för med sig i form av AI (artificiell intelligens), fjärrstyrda farkoster och rymdteknik”, sade Hans Wallmark.

Moderaterna vill möta detta med en stärkt försvarsförmåga. Partiet vill att försvarsanslagen på sikt ska
uppgå till två procent av BNP.

Nordiskt försvarssamarbete i framtiden

Medborgaren fick följa med Hans Wallmark på ett seminarium hos det norska försvarspolitiska institutet. Frågeställningen för seminariet var framtiden för det nordiska försvarssamarbetet.

Seminariet inleddes av Rolf Tamnes, professor på institutet.
Han berättade om att det nordiska försvarssamarbetet (NORDEFCO) handlar om att effektivisera
försvarskostnaderna för de nordiska länderna genom att samarbeta kring utbildning av soldater, inköp av
material och logistik. NORDEFCO bygger på frivillighet och de nordiska länderna väljer själva kring
vad och i vilken utsträckning de vill samarbeta. Ordförandeskapet i försvarssamarbetet skiftar varje år
mellan länderna.

Efter Rysslands annektering av Krim har de nordiska länderna, inom ramen för NORDEFCO, slagit fast i ett uttalande 2015 att det inte längre råder något normalläge i Europa. Med bakgrund av det har NORDEFCO kommit att arbeta mer kring hur länderna ska kunna agera tillsammans i händelse av en kris.

”Vi måste finna säkerhetspolitiska lösningar på nationell nivå och
tillsammans med våra vänner. NORDEFCO är ett gott exempel på ett sådant samarbete – genom
det kan vi finna flexibla och pragmatiska lösningar på många problem”, sade Ilka Kanerva, tidigare utrikesminister och nu riksdagsledamot för Moderaternas systerparti Samlingspartiet i Finland.

Konkret har samarbetet till exempel mynnat ut i ett avtal som innebär att de nordiska länderna ska kunna få använda varandras baser i händelse av dåligt väder i något land. Diskussioner pågår nu om detta avtal ska utvidgas till att även gälla flygplan med vapen i sig. Detta kan utgöra en utmaning för Sverige och Finland som är alliansfria, då Natoplan skulle kunna landa på dessa länders territorium.

”Att finna enkla och praktiska lösningar är nödvändigt. Norden utgör en stark identitet. Vi bör
eftersträva fördjupat samarbete även med de baltiska republikerna”,förklarar Hans Wallmark som också leder Sveriges delegation till Nordiska rådet.

”För ett år sedan publicerades en rapport som visade att just försvar och säkerhetsfrågor var något
nordborna ansåg skulle prioriteras.För mig är det uppenbart att den vägen går via EU och Nato”, sade
Hans Wallmark.

Svenskt Natomedlemskap

Moderaterna vill att Sverige ansöker om medlemskap i försvarsalliansen Nato. Sverige och Finlands
medlemskap i Nato var en av frågorna som diskuterades på försvarsseminariet. Hans Wallmark
var tydlig med att Nato är det enda försvarssamarbete som på allvar stärker Sveriges säkerhet. Han
konstaterade att det både skulle ge oss solidariska försvarsgarantier med 29 andra länder och en gemensam försvarsplanering för snabbt agerande vid en eventuell kris.

”Vi ökar vår försvarsförmåga multilateralt, trilateralt. Vår försvarsförmåga stärks genom ett Natomedlemskap”, sade Hans Wallmark.

Hans Wallmark menade också att det borde vara en självklarhet för ett land som deltar i både EU, FN,
Nordiska Rådet, OSSE med flera, att också bli en del av Nato. Den bilden delade Michael Tetzchner,
som sitter i Stortinget i Norge för Moderaternas systerparti Høyre samt under 2018 är president för
Nordiska Rådet.

”Sverige och Finland borde ansöka till Nato. Allt annat är pseudolösningar. Försvarssamarbeten som inte
innebär något när det är skarpt läge, är ingenting värt”, sade Michael Tetzchner.

Moderaterna kommer fortsatt driva frågan om ett svenskt Natomedlemskap. Vid en alliansregering efter
valet 2018 ska partiet tillse att alla militära, politiska och juridiska förberedelserför ett svenskt inträde
i Nato finns på plats samt att en svensk Natooption kommer på plats.

”Sverige har redan ett nära samarbete med Nato, något som fördjupats och förstärkts under
innevarande mandatperiod. Men det är en enorm skillnad på att
hoppas, önska, vilja eller vädja om att hjälp ska komma och att veta. Endast som medlem finns en
bindande säkerhetsgaranti”, påpekar Hans Wallmark.

”Och det är konstigt att ett land som gärna vill påverka beslut accepterar att skickas ut när
de stora frågorna ska avgöras i enighet kring Natos sammanträdesbord. För Moderaterna är det
logiskt att ta nästa steg in i en gemenskap som samlar så många av våra grannar och västliga
demokratier”, avslutade Hans Wallmark.