onsdag den 27 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

onsdag den 27 maj

Publicerad 04 Mar 2019

Sverige får inte tappa kontrollen över flyktingmottagandet

Sverige har under de senaste decennierna haft en ogenomtänkt migrationspolitik. Resultatet av den blev extra tydligt hösten 2015 – när 163 000 personer under ett år sökte asyl i Sverige – en uppgift vi inte klarade av. Moderaterna vill nu att flyktingpolitiken ska läggas om, och det görs bäst genom en uppgörelse där Socialdemokraterna och Moderaterna utgör basen. Utgångspunkten för den uppgörelsen ska vara att Sverige ska ta sitt ansvar för människor som flyr från krig och konflikter, men mottagandet måste vara på en rimlig nivå, så att vi kan säkerställa att integrationen fungerar.  Medborgaren träffade Maria Malmer Stenergard, ny migrationspolitisk talesperson för Moderaterna.

Maria Malmer Stenergard är ny migrationspolitisk talesperson för Moderaterna. Hon har en lång bakgrund inom Moderaterna, som bland annat miljöpolitisk talesperson och skattepolitisk talesperson. När Medborgaren träffar henne är hon tydlig med att Moderaterna vill ta ansvar för att Sverige ska få en långsiktigt hållbar migrationspolitik och att det finns skäl till politisk självrannsakan på många håll.

– Vi har som land tagit ett stort ansvar under lång tid. Nu måste vi också ta det fulla ansvaret för dem som kommit hit och se till att välfärden fungerar. För alla. Så länge vi inte lyckas med integrationen måste därför migrationspolitiken förbli stram, men rättssäker. Sverige ska inte bara välkomna människor hit. Vi måste välkomna dem in i vårt samhälle – på riktigt.

För att möjliggöra en migrationspolitik som håller över tid och förenar de värden som Maria Malmer Stenergard beskriver, vill Moderaterna göra upp om migrationspolitiken med Socialdemokraterna. Moderaterna vill att detta sker genom att man tillsätter en seriös utredning, där Moderaterna och Socialdemokraterna, över blockgränsen, kan göra upp om långsiktiga spelregler för den svenska migrationspolitiken.

– Moderaterna har sedan hösten 2017 gång på gång sträckt ut handen till Socialdemokraterna för att våra båda partier än en gång ska ta gemensamt ansvar för migrationspolitiken. Med bas i den samsyn som finns mellan Socialdemokraterna och Moderaterna, skulle vi kunna nå en bred och långsiktig enighet om en fråga som är av helt central betydelse för Sverige.

Regeringen har meddelat att de ska tillsätta en parlamentarisk kommitté som ska arbeta med migrationspolitiken, men Maria Malmer Stenergard menar att det inte är tillräckligt.

– Migrationsministern har meddelat att det blir en smal och ambitionslös utredning, som bara ska ta sig an ett fåtal frågor. Moderaterna kommer givetvis, med full kraft, delta i en sådan utredning och konstruktivt bidra till lösningar som är bra för Sverige. Men det kräver att ambitionen verkligen är att långsiktigt lösa problem. Fler frågor måste upp på bordet.

Skuggsamhället måste stoppas

Moderaterna anser att frågan om att stoppa skuggsamhället måste vara en del av en parlamentarisk utredning om migrationspolitiken, säger Maria Malmer Stenergard. Uppgifter pekar på att upp emot 50 000 personer vistas illegalt i Sverige – det vill säga personer som fått avslag på sin asylansökan men ändå väljer att stanna kvar i Sverige. Polisen vittnar om att många av dessa personer lever under djupt inhumana förhållanden och att vissa tvingas försörja sig genom svartarbete, kriminalitet eller prostitution.

– Det är uppenbart att ett nej inte alltid är ett nej på riktigt. Ett fungerande återvändningsarbete en central del av en reglerad invandring.

Medborgarskapet ska få större betydelse

Moderaterna vill även att frågan om att uppvärdera det svenska medborgarskapet ska diskuteras i en utredning om migrationen.  Partiet föreslår att det ska ta längre tid att bli svensk medborgare och att det ska införas språkkrav och krav på kunskaper om det svenska samhället för att bli svensk medborgare. Moderaterna föreslår även att medborgarskap, för personer med dubbla medborgarskap, ska kunna återkallas för personer dömda för terrorbrott.

– Moderaterna vill uppvärdera det svenska medborgarskapet. Vi måste anpassa regelverket till hur det ser ut i andra jämförbara länder. Vägen till medborgarskap ska bli en tydlig och viktig del av integrationen.

Familjeåterförening – dålig symbolpolitik

Januariöverenskommelsen innebär att regeringen nu tar steg mot mer generösa regler till familjeåterförening. Maria Malmer Stenergard är mycket kritisk till detta, och vill att denna fråga ska behandlas i en utredning om Sveriges migrationspolitik.

– Med dagens migrationsregler har flyktingar med tillfälliga uppehållstillstånd rätt till familjeåterförening. Detsamma gäller den som har permanent uppehållstillstånd, vilket man får vid jobb och egen försörjning. Det regeringen vill nu är att alternativt skyddsbehövande med tillfälliga uppehållstillstånd ska ges samma rätt till familjeåterförening som flyktingar med tillfälliga uppehållstillstånd. Det innebär fler asylsökande och fler anhöriginvandrare till Sverige. Det ger också budskapet till omvärlden att Sverige återgår till en mer generös migrationspolitik, som på sikt kan få stora konsekvenser.

Nyanlända ska kvalificera sig in i välfärdssystemen

Den svenska välfärdsmodellen bygger på att man bor och jobbar i Sverige, betalar skatt här och får fulla rättigheter till den svenska välfärden. Maria Malmer Stenergard vill att den parlamentariska utredningen ska titta på frågan hur nyanlända stegvis kan kvalificera sig till olika bidrag och sociala förmåner.

– Det är både rimligt och rättvist att man måste anstränga sig för att ta full del av det svenska välfärdssystemet. Om inte alla som kan är med och bidrar kommer samhället i längden inte att fungera. Därför krävs tydliga drivkrafter för att människor ska anstränga sig för att så snart som möjligt kunna jobba.