måndag den 6 april

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

måndag den 6 april

måndag den 6 april

Publicerad 12 Dec 2018

Sverige kan inte vänta på viktiga reformer

I dag har riksdagen röstat ja till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till statsbudget för 2019. Det är en budget som stärker arbetslinjen och innebär stora satsningar för att ta tag i samhällsproblemen. Med avstamp i Alliansens politik så innebär budgeten nu att Sverige kan tas i en ny riktning.

Moderaterna och Kristdemokraternas budget är en budget för de som arbetar, vill arbeta och har arbetat. Den innehåller reformer som stärker arbetslinjen – så att fler kan ta steget in på arbetsmarknaden och att det blir mer lönsamt för den som redan arbetar att arbeta extra. Därför föreslås sänkt skatt på arbete, höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt och att den särskilda löneskatten för äldre ska avskaffas.

”Sverige behöver reformer här och nu och vi tar ansvar för de löften vi gav i valrörelsen. Det är därför vi lägger fram en borgerlig budget som innebär ett Sverige som håller samman, säger Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson. ”

När fler arbetar så rustas också en ekonomi som möjliggör satsningar på välfärden. Då budgeten gör det mer lönsamt att arbeta, så kommer även skatteintäkterna öka, vilket skapar ett utrymme för viktiga reformer. Moderaterna och Kristdemokraternas budget innebär därför stora investeringar i välfärden för att möta de stora samhällsproblem vi står inför.

Bland annat införs en utvecklad kömiljard för att korta vårdköerna. En stor satsning i budgeten görs också på att öka undervisningstiden i skolan – i syfte att höja elevernas kunskapsresultat. Statliga kärnuppgifter som försvar samt lag och ordning får också rejäla resurstillskott. Försvaret stärks med 18 miljarder kronor under perioden 2019-2021 och budgeten innebär att viktiga steg tas mot 10 000 fler polisanställda år 2024. Dessutom innehåller budgeten reformer för att förbättra integrationen, stärka svenskt företagande och säkerställa att hela landet håller ihop

Elisabeth Svantesson är tydlig med att det är riksdagen som äger finansmakten. Moderaterna och Kristdemokraterna tar, genom budgeten, ansvar för att Sverige får en politik som på riktigt möter de problem vi står inför.

Vi har en övergångsregering, men vi har ingen övergångsriksdag. Utanför väggarna här i riksdagen blir vi politiker påminda om vad vi är satta att hantera. Samhällsproblem som gängkriminalitet och vårdköer upphör inte i väntan på en ny regering”.

Den senaste mandatperioden har varit fyra förlorade år för Sverige. Sjukvårdsköerna har ökat, antalet poliser är nu färre än när regeringen tillträdde och viktiga reformer för att förbättra integrationen har uteblivit. Elisabeth Svantesson menar att riksdagens beslut idag innebär en ny och bättre politisk inriktning för Sverige.

”Reformarbetet de senaste åren har stått still. Konjunkturen når en topp i år, för att bromsa in nästa år. Med vår budget, som bygger på Alliansens reformagenda, rustas Sverige inför att konjunkturen vänder”, avslutade Elisabeth Svantesson.