fredag den 29 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

fredag den 29 maj

Publicerad 06 Maj 2019

Sverige ska inte betala andra länders fängelsenotor

Moderaterna vill att fler utländska medborgare ska avtjäna sina fängelsestraff i hemlandet. Kriminalvården har stora problem med brist på fängelseplatser, då behövs fängelseplatserna byggas ut, men då krävs också ett regelverk som säkerställer att andra länders medborgare inte avtjänar straff i Sverige.

En stor del av de intagna på svenska fängelser är utländska medborgare. År 2017 var 35 procent av alla fångar på svenska fängelser, utländska medborgare. Den genomsnittliga kostnaden för varje fängelseplats i Sverige är 1 miljon kronor per år.

Samtidigt finns det stora problem med fulla anstalter och häkten i Sverige. SVT har rapporterat om att 97 procent av alla fängelseplatser är fulla, jämfört med 85 procent för fem år sedan.

I dag finns det en särskild lag i EU, EU:s fängelserambeslut, som reglerar överföringar av fångar mellan EU-länder. Den lagen gör att Kriminalvården idag har i uppgift att pröva om en utländsk medborgare som dömts för brott i Sverige ska avtjäna sitt straff i Sverige, eller utomlands.

Moderaterna vill nu ändra EU:s fängelserambeslut så att den som är EU-medborgare och döms för brott, som huvudregel alltid ska avtjäna sitt straff i sitt hemland. Även om personen begått brottet i ett annat EU-land. I avvaktan på nya EU-regler vill Moderaterna ge Kriminalvården i uppdrag att överföra fler utländska medborgare som sitter i svenska fängelser, till sina hemländer.

Läs mer om förslaget här: