fredag den 20 september

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

fredag den 20 september

fredag den 20 september

Publicerad 20 Aug 2019

Sverigemötet 2020

Moderaternas Sverigemöte äger rum den 20-21 mars i Örebro. Sverigemötet är Moderaternas årliga konferens som riktar sig till samtliga medlemmar och är ett forum där förtroendevalda på riks, regional och kommunal nivå är representerade.

Mer information om anmälan samt program för Sverigemötet kommer längre fram.