onsdag den 27 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

onsdag den 27 maj

Publicerad 13 Aug 2019

Tobe: Det här är våra förväntningar på dig, Ylva Johansson

Ylva Johansson har nominerats som Sveriges nästa EU-kommissionär. I ett oroligt omvärldsläge, med stora samhällsproblem, krävs det att den nya EU-kommissionen fokuserar på att lösa EU:s gemensamma problem och ta tag i de stora framtidsfrågorna. Medborgaren träffade Tomas Tobé, delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet, för att prata om hans förväntningar på den nya EU-kommissionen.

Tomas Tobé är delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet. Han har en lång politisk bakgrund i partiet, bland annat som partisekreterare och ordförande i flera utskott i riksdagen. När han var vice ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott lärde han känna Ylva Johansson, som nu nominerats till att efterträda Cecilia Malmström i EU-kommissionen.

– Ylva Johansson är en bra person som jag uppskattar mycket. Hon är omtänksam och drivs av tydliga värderingar i politiken, samtidigt som hon är skicklig på att kombinera det med en pragmatisk handlingskraft. Även om vi står långt ifrån varandra politiskt, så är det välkommet med en erfaren och kompetent kandidat.

Han betonar dock att det är viktigt att Ylva Johansson, och regeringen, släpper sitt fokus på den sociala pelaren. Den sociala pelaren innebär att EU ska sätta upp målsättningar för ländernas socialpolitik, som kan leda till att EU börjar lagstifta om exempelvis föräldraförsäkring, socialbidrag eller liknande frågor.

– Regeringen och Ylva Johansson måste nu fokusera på rätt saker. EU ska inte ges inflytande över svensk arbetsmarknad eller vår välfärdspolitik. Sverige har en unik modell som måste värnas – om vi skulle börja förhandla om socialpolitik med andra medlemsländer – riskerar det att leda till försämringar till vår del. Det kommer vi moderater aldrig att acceptera.

Den nya EU-kommissionen måste fokusera på gemensamma problem och på framtidsfrågorna

Tomas Tobé förväntar sig nu att Ylva Johansson och den svenska regeringen kommer att arbeta för att EU-kommissionen ska fokusera på rätt saker. Då är det avgörande vilken portfölj, och vilka frågor, Ylva Johansson kommer att ges. Tomas Tobé ger exempel på ett antal frågor som Moderaterna i Europaparlamentet ser som särskilt prioriterade:

  • Den gränsöverskridande brottsligheten måste mötas med ett utökat arbete inom Europa

–  Inte minst under sommarmånaderna har vi sett hur de utländska stöldligornas framfart i Sverige fortsätter. Vi måste agera gemensamt i Europa för att den fria rörligheten inte ska kunna missbrukas på detta sätt. Det handlar om utökade satsningar på och nya strukturer inom Europol, EU:s gemensamma polisbyrå. Det är även viktigt för att kunna möta hotet från terrorismen.

  • Klimatpolitiken måste göras modern och mer effektiv.

–  Här är energipolitiken och EU:s energiunion viktiga verktyg. Socialdemokraterna får inte fortsätta tillåta sig kapas av Miljöpartiet, utan måste inse att kärnkraften, i kombination med förnybar energi, kommer att vara avgörande för att på allvar kunna sänka utsläppen.

  • Europas invandringspolitik måste förändras i grunden

– Det är också hög tid för att förändra dagens invandringspolitik i grunden, med förstärkningar av EU:s yttre gräns och asylprövningar som sker utanför Europa.

  • Stärkt konkurrenskraft och ökad tillväxt

– Vi behöver göra mer för att stärka Europas konkurrenskraft och öka tillväxten. Det görs genom en fördjupad inre marknad, mer frihandel, satsningar på forskning, genom att underlätta företagande och innovation samt en ansvarsfull ekonomisk politik. Däremot är exempelvis inte nya skatter på EU-nivå eller att flytta makt över svensk välfärdsmodell och arbetsmarknad till Bryssel rätt väg att gå.

Sverige behöver sikta på en tung sakpolitisk portfölj i EU-kommissionen

Med bakgrund av detta behöver Sverige nu sikta på en tung sakpolitisk portfölj inom EU-kommissionen och driva på för att rätt prioriteringar, som tar tillvara såväl Europas som Sveriges intressen, präglar den nya mandatperioden, menar Tomas Tobé.

– Vi moderater kommer i Europaparlamentet först hårt granska Johansson, liksom alla kommissionärskandidater i utfrågningar och när en ny kommission tillträtt, hålla kommissionen ansvarig så att den driver en politik som svarar på Europas samhällsproblem.