onsdag den 20 mars

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

onsdag den 20 mars

Publicerad 12 Apr 2018
Av: I Svenonius, J Magnusson, C J Sonesson

Våld på sjukhus måste upphöra: Reformer för ökad trygghet och säkerhet

Otryggheten ökar i landet, både den upplevda och faktiska otryggheten. Enligt Brottsförebygganderådets slutstatistisk för 2017 har antalet anmälda brott ökat, liksom antalet konstaterade fall av dödligt våld. Detta samtidigt som nästan en tredjedel av befolkningen i stor utsträckning oroar sig över brottsligheten. Sverige står inför ett nytt säkerhetsläge och vi har inte haft så här låg polistäthet på tio år. Störst utmaningar har vi i storstadsregionerna.

Av de 61 utsatta områden som polisen pekat ut finns 48 stycken i de delar av landet som vi företräder. När det gäller de 23 områdena som polisen definierar som ”särskilt utsatta” finns 20 av dem hos oss. Resultatet är återkommande incidenter på våra sjukhus i storstadsregionerna.

I Västra Götalandsregionen noterades förra året 886 hot- och våldsincidenter och på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg rapporterades totalt 380 ordningsrelaterade händelser där ordningsvakter behövde ingripa. I den medarbetaruppföljning som Stockholms läns landsting gjort för 2017 uppger cirka 3000 medarbetare att de utsatts för hot eller våld av en extern person. De vardagliga incidenterna med hot och våld är allvarliga, men tyvärr ser vi allt fler tecken på att även ökad gängkriminalitet påverkar sjukhusen och medarbetarna.

Gängkriminella på sjukhus skapar tumult

På Skånes Universitetssjukhus finns exempel på sammandrabbningar med ett dussintal anhöriga när gängkriminella ska vårdas för skottskador. Efter en skjutning i Rinkeby i Stockholm i början av året fick 16 poliser rycka ut till akuten i Solna, samtidigt som dubbla väktarskiften fanns på plats för att hålla lugn och ro. Ett annat uppmärksammat och fruktansvärt exempel är skottlossningen i Östberga i södra Stockholm förra sommaren. Efteråt sökte sig många av de som deltog i gänguppgörelsen till akutmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna där det blev tumult och en stor polisinsats.

Det finns en del vi landsting och regioner kan göra för att själva möta den här utvecklingen. Väktare eller ordningsvakter på sjukhusen och samarbete med polisen är två exempel. I Stockholms läns landsting införs exempelvis kroppsburna kameror för ordningsvakter, anonyma namnbrickor för medarbetarna inom sjukvården utreds och krav har ställts på regeringen om att möjliggöra larmbågar vid särskilda händelser för att hålla vapen och andra livsfarliga föremål utanför sjukvården. Men vi kan inte göra allt själva. Regeringen måste också göra sitt.

Regeringen måste göra mer

Regeringen är ytterst ansvarig för den ökade otryggheten, men deras åtgärder för ökad trygghet och säkerhet i och runt sjukvården är otillräckliga. Utöver att våra regioner och landsting behöver fler poliser med högre löner, behöver vi även skyndsamt de här tre reformerna.

1. Ta bort tillståndskravet för kamerabevakning på sjukhusen. Det är tillräckligt med en anmälningsplikt – förenat med en regelbunden tillsyn – som på andra utsatta platser, till exempel i tunnelbanan i Stockholm. Vi vill även slopa tillståndsplikten för drönare som används av sjukvården och slopa tillståndsplikten för ambulanser, för att kunna bevaka exempelvis en olycks- eller brottsplats på distans från larmcentralen.

2. Inför ett nytt brott – våld mot alarmeringstjänstpersonal – som omfattar bland annat angrepp mot vårdpersonal och där det inte ställs upp något krav på att angreppet sker mot någon i dennes myndighetsutövning. Sådana angrepp bör leda till lägst sex månaders fängelse.

3. Inför en ny straffskärpningsgrund som omfattar alla former av angrepp mot viktiga samhällsfunktioner. Regeringens förslag begränsar sig till hot och våld mot person. Vårt förslag omfattar till exempel även skadegörelse på sjukhus och ambulanser.

Ingen ska behöva vara rädd för att åka till akuten. Ingen ska heller behöva vara rädd för att gå till jobbet på akuten. Som företrädare för våra tre storstadsregioner ser vi allvarligt på den ökade otryggheten i samhället som i allt större utsträckning går ut över våra samhällsbärande funktioner. Vi behöver konkreta reformer för att upprätthålla tryggheten för patienter och medarbetare i sjukvården.

Irene Svenonius (M), landstingsstyrelsens ordförande Stockholms län

Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande Västra Götaland

Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens vice ordförande Region Skåne

Av: I Svenonius, J Magnusson, C J Sonesson