måndag den 27 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

måndag den 27 maj

Publicerad 04 Jun 2018

Valfriheten hotad – idag debatterades förslaget om vinstbegränsning

I dag debatterade regeringens förslag om vinstbegränsning för välfärdsföretag i riksdagen. Förslaget är ett resultat av ett ultimatum från Vänsterpartiet – ett ultimatum som sätter tillvaron för 340 000 grundskoleelever på spel. Alliansen röstar nej till förslaget och vill istället ha nationella kvalitetskrav för såväl privata som offentliga välfärdsaktörer.

Moderaterna kommer rösta nej till regeringens förslag om vinstbegränsning som baseras på Reepaluutredningen. Förslaget skulle kraftigt begränsa möjligheten för individen att välja skola, sjukvård eller äldreboende, men skulle också begränsa mångfalden av privata aktörer. Det är ett hot mot den svenska välfärdsmodellen.

Niklas Wykman, riksdagsledamot från Stockholms Län, debatterade frågan för Moderaterna i riksdagen i dag. Han betonade att det är viktigt att slå vakt om valfriheten som möjliggör att alla kan välja välfärdsverksamheter som håller god kvalitet, oavsett hur mycket pengar man har. I efterhand kommenterar han debatten såhär:

”Socialdemokraterna jagar röster och Vänsterpartiet har ett starkt ideologiskt motstånd mot företagande och valfrihet, så det gör inläggen från dem rätt spetsiga. De människor som behöver välfärden och jobbar i välfärden, ser istället praktiska problem och vill se lösningar som gör välfärden tillgänglig och kvalitativ.”

Båda partier målar alltså fan på väggen när det gäller privata aktörer inom välfärden. För Moderaterna handlar om att alla ska kunna få välja en kvalitativ skola eller vård. Han fortsätter:

”Vi har en åldrande befolkning och SKL och Konjunkturinstitutet med flera pekar på ett finansieringsbehov. Samtidigt har vi höga sjuktal i offentligt driven välfärd och behov av att bättre använda ny teknik, då blir det märkligt att höra Socialdemokraterna vilja ha mindre av entreprenörskap, tvärtom behövs det ju mer”, avslutar Wykman.

Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson, Elisabeth Svantesson, skrev i morse en debattartikel på Dagens Industri tillsammans med talespersonerna i skol- och sjukvårdsfrågor. Där presenterade hon Moderaternas syn på frågan. Moderaterna vill bland annat ha nationella kvalitetskrav för alla välfärdsverksamheter, att höga krav ska ställas på både offentliga och fristående aktörer och att båda behöver söka tillstånd för sina verksamheter.

”Sammantaget kommer Moderaterna i dag att dels se till att slå vakt om valfriheten i välfärden. Och samtidigt ta viktiga steg mot ökad kvalitet genom tydliga, rättvisa och proportionerliga krav på utförare”, skrev Elisabeth Svantesson i artikeln.