fredag den 25 maj

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

fredag den 25 maj

Publicerad 05 Mar 2018
Av: Nicklas Sandström

”Vårdköerna måste kortas och vården måste bli mer sammanhållen”

Om mindre än 200 dagar är det val. Sjukvården ser ut att bli en av väljarnas viktigaste frågor. Några av de stora utmaningarna för hälso- och sjukvården är de växande vårdköerna, vårdkedjor som inte hänger ihop samt brist på rätt utbildad personal.  Detta kombinerat med hur den långsiktiga finansieringen ska gå ihop. Situationen ser olika ut i landet där köerna generellt är kortare och ekonomin bättre i moderatstyrda landsting. 

Svensk sjukvård är generellt sett mycket bra, i synnerhet den akuta. Men den haltar för den allt växande gruppen kroniskt sjuka och mest sjuka äldre. Här måste sjukvården anpassa sig inför ett helt nytt sjukdomspanorama med allt fler kroniska sjukdomar. 80–85 procent av sjukvårdens kostnader kan knytas till vård av personer med kroniska sjukdomar. Gruppen av kroniker och mest sjuka äldre faller allt för ofta mellan stolarna. Gruppen äldre sjuka är den som drabbas hårdast av bristerna i dagens struktur. Allra mest allvarligt är det när det gäller samverkan inom sjukvården mellan sjukhuset, primärvård samt kommunernas vård- och omsorg. Vården måste bli sömlös där patienten alltid är i centrum.

Vårdköerna har fördubblats

Sverige är det land i Europa som tillsammans med Irland har Europas längsta vårdköer. Sedan valet i september 2014 har vårdköerna fördubblats och sämst till ligger socialdemokratiskt styda Västerbotten. Socialdemokraternas högtidliga vallöfte om att ingen ska behöva vänta längre än fyra veckor på en cancerbehandling är lika bortblåst som regeringens mål om Europas lägsta arbetslöshet.

För att komma åt det växande vårdköerna behövs en förstärkt och breddad kömiljard. Moderaterna har föreslagit en tredubblad och uppgår till tre miljarder och omfattar dessutom fler delar i vården, bland annat röntgen, psykiatri och provsvarsbedömning.

En annan viktig åtgärd för att komma åt de växande köerna är att säkerhetsställa att det finns personal. Då måste situationen förbättras för vårdens medarbete samt att det behövs fler anställda. Vi kan se att allt fler som jobbar inom vården känner att de inte räcker till. Detta måste tas på allvar. För att komma tillrätta med situationen måste det till ett batteri av åtgärder som ökad delaktighet, fler karriärvägar, förändrad arbetsfördelning, fler utbildningsplatser samt stimulera till vidareutbildning och en bättre löneutveckling. Läkarnas och sjuksköterskornas tid för patienterna kan utökas om till exempel medicinska sekreterare och undersköterskor tar över vissa arbetsuppgifter och att vårdnära service byggs ut. Det skulle till exempel innebära att sjuksköterskor inte ska behöva diska, bre smörgåsar eller städa toaletter.

För de växande utmaningarna för sjukvården har Moderaterna politiska svar och lösningar såväl nationellt som lokalt. På alla nivåer vill vi medverka till att åstadkomma breda lösningar som är ekonomiskt hållbara på lång sikt och garanterar en trygg, rättvis och jämlik hälso- och sjukvård i hela länet.

Nicklas Sandström

Landstingsråd (M) Västerbotten

Av: Nicklas Sandström