måndag den 6 april

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

måndag den 6 april

måndag den 6 april

Publicerad 06 Mar 2019

Wetterstrand utredde flygbränsle – anklagas för jäv

Regeringen utsåg Maria Wetterstrand, tidigare språkrör i Miljöpartiet, att utreda frågan om bioflygbränsle. Samtidigt satt hon i styrelsen för ett bolag som utvecklar miljövänliga drivmedel.  I bolaget ägde hon 615 000 aktier – samma dag som hon presenterade sin utredning så steg aktiekursen i bolaget med 40 procent. Nu menar flera experter, bland annat professorn i förvaltningsrätt Olle Lundin, att Wetterstrand kan ha varit jävig. Moderaterna kallar nu miljöminister Isabella Lövin, som utsåg Wetterstrand till utredare, till riksdagen för att fråga henne om utredningen har varit oberoende eller inte.

I fredags presenterade regeringens särskilda utredare, Maria Wetterstrand, sin utredning om det framtida flygbränslet. Utredningens slutsats är att 30 procent av flygbränslet, år 2030, bör vara förnybart. Samma dag som utredningen presenterades uppdagades det att Maria Wetterstrand sitter i styrelsen för företaget Cortus som har fått pengar av Energimyndigheten för att utveckla tillverkningen av biobränsle till flyget. Ett styrelseuppdrag hon innehaft sedan 2013.

Wetterstrand stor aktieägare i Cortus – aktiekursen rusade när hon presenterade sin utredning

Maria Wetterstrand är inte bara styrelseledamot i Cortus, hon har också varit stor aktieägare i bolaget sedan 2015. Fyra månader efter att Maria Wetterstrand utsetts av regeringen för att utreda frågan om flygbränsle, fördubblade hon sitt aktieinnehav i bolaget. Från drygt 300 000 aktier, till över 600 000 aktier i bolaget.

Den dag som Maria Wetterstrand presenterade sin utredning, som landade i slutsatsen 30 procent av flygbränslet bör vara förnybart 2030, så rusade aktiekursen i Cortus. Maria Wetterstrands aktier steg den dagen i värde med över 40 procent.

Experter: Wetterstrand kan vara jävig

Olle Lundin, är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala Universitet, han menar att Maria Wetterstrand kan betraktas som jävig i detta, med tanke på att en styrelseledamot i ett aktiebolag, enligt lag, alltid är skyldig att arbeta för aktiebolaget bästa. Ett aktiebolags syfte enligt aktiebolagslagen är att generera så mycket vinst som möjligt till aktieägarna.

–  Bara för att man råkar ha ett mindre aktieinnehav i ett bolag kan man inte alltid bli jävig i förhållande till det. Så ser juridiken ut. Men i styrelseuppdraget ligger att hon har en plikt för att verka för bolagets bästa. Där har du ett potentiellt bekymmer. Tar hon med sig bolagets bästa i utredningsuppdraget? Hon skulle säkert säga nej om du frågar men enligt aktiebolagslagen har hon samtidigt en plikt att verka för bolagets bästa, säger han till Dagens Nyheter.

Korruptionsexperten Louise Brown, som också är ordförande för den internationella antikorruptionsorganisationen Transparancy International Sverige, konstaterar att det som skett är mycket olämpligt och att det är föreligger en intressekonflikt.

– Min bedömning är att det är en klar intressekonflikt. En utredare som jobbar med att ta fram rekommendationer ska inte samtidigt äga aktier i ett bolag som är verksam på det området, säger hon till SVT.

Moderaterna kallar Isabella Lövin till riksdagen

Miljö- och energidepartementet fick i februari veta att bolaget som Maria Wetterstrand är styrelseledamot och aktieägare i, Cortus, planerade att ingå ett samarbete med ett annat företag för att bygga en gemensam anläggning för att börja producera flygbränsle, skriver rättschefen på Miljö- och energidepartementet, Lena Ingvarsson, i ett mail till Ekot. Men Lena Ingvarssons högsta chef, departmentschef och miljöminister Isabella Lövin, hävdar att hon först fick kännedom om detta igår.

Moderaterna har nu kallat Isabella Lövin till miljö- och jordbruksutskottet för att hon ska lägga korten på bordet i det här ärendet. Jessica Rosencrantz är miljö- och klimatpolitisk talesperson för Moderaterna, hon vill bland annat veta hur det kan komma sig att Isabella Lövin inte har blivit informerad i detta ärende.

– Vi vill ju kalla Isabella Lövin nu, för att hon som ytterst ansvarigt statsråd ska kunna svara på om hon kan garantera den här utredningens oberoende. För det är ju det som är frågan nu, och hur man kommer att se över sina rutiner framåt, säger Jessica Rosencrantz som är andre vice ordförande i Miljö- och Jordbruksutskottet och fortsätter:

– Men just i den här specifika sakfrågan har ju Moderaterna länge velat se en inblandning av biobränsle i flyget och det är viktigt nu att den här utredningen inte kidnappas på grund av att regeringen haft dålig kontroll.