måndag den 6 april

Medborgaren

Medborgaren gavs ut för första gången år 1920, som månadsblad för Allmäna valmansförbundet. Det gör den till en av landets äldsta partitidningar.
Idag är Medborgaren Moderata samlingspartiets partitidning.

Meny

Om Medborgaren

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Tipsa oss!

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Donera

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Kontakt

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Mörbylånga kommun: ”Äpplet” ska bli Sveriges bästa äldreboende

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Tobé: Låt Kriminalvården ta över ansvaret för unga kriminella

Om cookies

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Integritetsskydd

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i Agenda på söndag

måndag den 6 april

måndag den 6 april

Publicerad 09 Mar 2019

Moderaterna är det enda partiet som står upp för alla löntagare

Vänsterregeringen ska tillsammans med stödpartierna Centerpartiet och Liberalerna förhandla fram en ny skattereform. En skattereform som består av fyra olika partiers önskelistor, utan att svara på de stora problem som finns i Sverige, menar Moderaternas skattepolitiska talesperson Niklas Wykman. Han startar nu ett arbete i Moderaterna med att ta fram en egen skattereform, som ska uppmuntra nit, slit och tillit i samhället. Medborgaren träffade Niklas Wykman för att prata om värderingar i skattepolitiken, men också om vilka konkreta skatteförändringar vi kan väntas oss av Moderaternas skattereform.

Niklas Wykman är Moderaternas skattepolitiska talesperson. Han har arbetat som politiskt sakkunnig åt finansminister Anders Borg, och är doktorand i nationalekonomi. Egen ansträning, marknadsekonomi och det sekulära samhället, det är värden som Niklas Wykman inskärper vikten av, när Medborgaren träffar honom på sitt kontor i riksdagen.

– Personligt ansvarstagande, fri företagsamhet och rätten att forma sitt eget liv är centralt i mitt politiska engagemang. I det samhälle vi lever i idag, så är värnet om det sekulära samhället, och ett samhälle där det faktiskt spelar roll vad man kan, och inte vem man är, av betydelse.

Regeringens skattereform svarar inte mot samhällets problem

En del i januariöverenskommelsen, är att vänsterregeringen ska ta fram en ny skattereform. En reform som ska uppnå en mängd olika mål, både när det gäller arbete, tillväxt, bostadsbyggande och miljö. Niklas Wykman är noga med att betona Moderaterna inte ska utgå ifrån januariöverenskommelsen i sitt reformarbete, utan i samhällsproblemen.

– Sverige har allvarliga problem med tillväxt, integration och välfärdens finansiering. Regeringen har inte närmat sig frågan om skattereform med utgångspunkt i samhällsproblemen, utan genom att försöka tillmötesgå partiernas olika önskemål. Det är också min huvudkritik mot vänsterregeringen, säger Niklas Wykman och tillägger:

– Det är långa önskelistor som inte svarar på en helhet vad Sverige behöver. Man kan inte parkera lösningen på alla samhällsproblem som finns i en skattereform, regeringen behöver ta sig an de problem som finns i det dagliga arbetet.

Ett uttalat syfte med skattereformen som vänsterregerinen ska ta fram, är att den ska utjämna ekonomiska klyftor. Niklas Wykman menar att skattesystemet kan minska ekonomiska ojämnlikheter, om det skapar drivkrafter för företagande och arbete. Men den moderna fördelningspolitiken handlar framförallt om en kunskapsskola som ger alla elever chansen.

– Den viktigaste politiska åtgärden för att minska klyftorna i samhället, är att begrava vänsterflummet i skolan. All forskning och erfarenhet visar att traditionell katederundervisning, arbetsro, och fokus på faktakunskaper och traditionell bildning är de viktigaste delarna för att stärka skolans kompensatoriska uppdrag.

Miljöskatter och bankskatter är fel väg att gå 

Januariöverenskommelsen vill genomföra en grön skatteväxling, där skatterna på det som är miljöskadligt ska höjas, och där skatterna på arbete ska sänkas. Niklas Wykman är kritisk till den gröna skatteväxlingen, som han menar riskerar att utarma de offentliga finanserna.

– Det är bra med styrande miljöskatter för att lösa klimat och miljöproblem. Vi är tydliga med att det är syftet med de skatterna. Men om man gör en grön skatteväxling, så är syftet istället att miljöskatterna ska finansiera sjukvården och skolan. Vi inser att man inte kan finansiera välfärden, med sådant som vi över tid ser försvinna från samhället, säger Wykman och fortsätter:

– Särskilt destruktivt är det också att höja skatten på drivmedel, vilket blir ett straff på att leva utanför städerna. Det säger vi nej till. Moderaterna är Sveriges mest landsbygdsvänliga parti.

I förra veckans Agenda pratade Annie Lööf om att en annan skatt som kan komma att vara en del av regeringens skattereform, är bankskatten. Socialdemokraterna gick nämligen till val på att återinföra bankskatten – de ville att banker och kapitalägare skulle få skattehöjningar med totalt fem miljarder. En av fyra storbanker har redan lämnat Sverige, Nordea, nu finns det tre kvar.

– Det är oklart vilket problem regeringen vill lösa genom att driva ut fler banker i Sverige. Den utgångspunkten har inte vi i vårt skattereformsarbete. Om Annie Lööf tycker att det är ett problem att vi har bankverksamhet i Sverige, och vill flytta mer till Finland, så får det stå för henne.

Moderaterna arbetar fram en egen skattereform

Moderaterna inleder nu ett arbete med att ta fram en egen skattereform. Det samlade ekonomisk-politiska reformarbetet kommer att ledas av Elisabeth Svantesson, men Niklas Wykman kommer ha ett särskilt ansvar för skattereformen. I arbetet med att ta fram en skattereform kommer både forskning och profession att bjudas in.

– Min utgångspunkt är att man alltid ska lyssna in de bästa forskarna och de bästa praktikerna. Folk som står med händer och fötter i verksamheterna, de som berörs. Det är så man utvecklar politik som är bra för landet, och inte bara fastnar i att göra det som står högst upp på önskelistan i sitt eget parti.

Niklas Wykman är dock självkritisk. Moderaterna har i allt för stor utsträckning reducerat skattefrågan till att handla om hundralappar i plånboken.  Sverige har stora problem och de måste kunna diskuteras utan skygglappar för ögonen, menar Wykman.

– Det är absolut viktigt, men skatten är en så central del av relationen mellan medborgare och samhället. Den relationen utmanas idag av att vi har höga skatter, men dålig leverans på många områden i samhället.

Han menar att Moderaternas skattereform måste säkerställa ett legitimt skattesystem som ger drivkrafter att arbeta, belönar företagande och säkrar välfärdens långsiktiga finansiering.

– Skatter är en av de viktigaste värderingsfrågor vi har. Sverige behöver ett skattesystem som präglas av nit, slit och tillit i samhället. För att premiera nit och slit, behöver vi lägre skatter på jobb och företagande. För att premiera tilliten vill det till att vi stärker rättssäkerheten, gör förenklingar och ser till att valutan för varje skattekrona blir hög.

LO-yrkesgrupper ska premieras i skattereformen

Niklas Wykman välkomnar att Socialdemokraterna nu tar bort värnskatten, det är något som Moderaterna drivit länge. Men han är tydlig med att en skattereform också måste innebära skattesänkningar för de som tjänar minst i samhället.

– För att premiera nit och slit, måste vi inse att det viktigast slitet i samhället idag, görs av yrkesgrupper som har rätt låga löner. Och för oss moderater, som vill att alla jobb ska uppmuntras, ser vi gärna att vi lägger extra mycket krut där, säger Wykman och tillägger:

– Det är klart att undersköterskan, vårdbiträdet och nattreceptionisten ska ha lön för mödan. Det är bara Moderaterna som slåss för det i svensk politik – som är på deras sida. Vi står upp för LO-grupperna, det gör inget annat parti.